Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Ngày 8 tháng 9 năm 2019

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 Los Angeles, ngày 11 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức hai phiên họp tại địa điểm và thời gian như sau:

 

  • Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
  • Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019
  • Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

 

Đây là phiên họp để thảo luận về:

  • Đúc kết phân nhiệm Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019, Bổn mạng Cộng Đồng.
  • Tết Nguyên Đán: Xuân Canh Tý.
  • Dự án thánh tích.
  • Sinh hoạt mục vụ tại các cộng đoàn.

 

Kính mời tất cả quý chức Hội Đồng Mục Vụ tham dự buổi họp này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời:                                    Hiệp thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ tịch                           Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, ĐDLL

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *