Thiên Chúa Hay Thế Gian? – 23rd Sunday – Năm C – Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by
Đại ý chính Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong Phúc Âm tuần này là sự tự do không bị ràng buộc bởi mọi thứ của thế gian trên hành trình theo chân Chúa. Nên nhớ rằng Chúa nói điều này trong bối cảnh có rất đông dân chúng đang theo Ngài và Ngài cũng đã nhìn thấy trước sự giằng co trước mắt mà những ai thật lòng theo Ngài trước sau gì cũng phải đối diện. Sứ mệnh của Chúa là đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân ở khắp nơi, nhưng nếu người môn đệ có quá nhiều ràng buộc bởi vật chất các thứ thì quả thực việc rao giảng sẽ kém phần hiệu quả, việc theo Chúa sẽ trở nên nặng nề, và cuối cùng dẫn đến sự nhút nhác hay nuông chìu xác thịt.

Bất cứ ơn gọi nào, ngành nghề nào, mối tình nào cũng đều khởi đi bằng những đam mê nồng cháy và lý tưởng tuyệt vời, nhưng rồi mọi thứ theo thời gian đều lặng lẽ trùng xuống và từ từ chúng ta hay đặt những câu hỏi và nghi vấn về những nẻo đường đã đi qua cũng như phần còn lại của tương lai phía trước là gì. Điển hình trong đời tu trì, có người thì đi hết trọn vẹn những nẻo đường nhưng có người lại chuyển hướng sống gia đình. Gia đình cũng thế, có cặp thì mừng 50, 60 năm thành hôn, nhưng có cặp thì chung sống với nhau được vài năm là chuyển hướng. Chúa Giêsu đã thấy trước được nhiều thay đổi và khó khăn trong cuộc sống bởi thế theo Ngài không phải là điều đơn giản. Thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin vào Thiên Chúa không để vật chất chiếm hữu con người mình. Nói cho cùng thì mỗi Kitô hữu đều phải đối diện với hai chọn lựa mà thôi: Thiên Chúa hay của cải. Theo Ngài thì chúng ta nên tập bỏ đi bớt những vướng bận của cải vật chất. Trong thực tế, một khi con người nhắm mắt lìa đời chẳng ai mang theo được gì ra khỏi thế gian này. 

 

Lk. 14: 25-33  “Anyone of you who does not renounce all possession cannot be my disciple.”

– Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *