Phân Ưu – Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngợi

PHÂN ƯU

 

Ban Thường Vụ nhận được tin:

Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngợi

 

Là nhạc mẫu của Ông Đào Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Cộng đồng, đã được Chúa gọi về vào thứ Sáu ngày 6 tháng 9, 2019 tại San Jose, California.

 

Trong tình hiệp thông sâu sắc, thay mặt Cộng đồng, chúng tôi thành kính phân ưu đến Ông Bà cựu Chủ tịch và tang quyến trước sự ra đi của người Cố, người Bà, người Mẹ thân yêu, sau cuộc hành trình đức tin 91 năm kiên vững trên dương thế.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ ban thưởng ân phúc và đón nhận linh hồn Maria vào Thành thánh Giê-ru-Sa-lem mới là Nước Trời vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa nâng đỡ và ban bình an đến toàn thể tang quyến trong thời khắc ly biệt này.

 

Thành kính phân ưu

 

Ryan Bùi Thế Lữ            Lm. Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch                         Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *