Hát Về Ngài Lần Thứ 11

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua ơn gọi phục vụ, Ban Mục Vụ Thánh Nhạc đã tổ chức chương trình Hát Về Ngài lần thứ 11, nhân kỷ niệm 10 năm chương trình được hình thành với chủ đề: Tán Tụng Hồng Ân

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *