ĐGH Phanxicô nói với Bộ Truyền thông: Đừng thông tri mà không đưa ra điển hình và lời chứng

(24/09/2019)- Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhân viên của Bộ Truyền thông, văn phòng truyền thông của Vatican. Bộ trưởng, Paulo Ruffini, là giáo dân đầu tiên đứng đầu một bộ của Tòa thánh Vatican. Ruffini đã mở cuộc họp toàn thể thứ hai cho nhóm.

Paulo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông: “Bộ của chúng tôi mới thành lập, nhưng nó muốn kế thừa và truyền lại một lịch sử cổ xưa và sinh động. Đó là một bộ phận với nhiều tòa soạn, ngôn ngữ và chi nhánh, kết hợp thành một cộng đồng duy nhất. Các phương tiện truyền thông, như chúng tôi đã được nhắc nhở nhiều lần, có vai trò cơ bản trong việc xây dựng và phá hủy.”

Trong bài phát biểu ứng khảu của mình, Đức Thánh Cha yêu cầu các phóng viên giao tiếp bằng cách nêu gương. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Truyền thông của chúng ta phải là một nhân chứng. Nếu bạn muốn thông tri duy nhất là sự thật mà không có lòng tốt và vẻ đẹp, thì hãy dừng lại! Đừng làm việc đó. Nếu bạn muốn truyền đạt một sự thật nhiều hay ít, mà không liên quan đến bản thân, không chứng kiến ​​sự thật đó bằng chính cuộc sống của bạn, bằng chính xác thịt của bạn, hãy dừng lại! Đừng làm việc đó.” Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích họ tuân theo cấu trúc truyền thông trong Sách Công vụ Tông đồ. Ngài nói điều này sẽ giúp họ truyền bá niềm vui Tin Mừng.

(Theo Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *