Thư mời HÁT VỀ NGÀI XI: Tán Tụng Hồng Ân

THƯ MỜI

HÁT V NGÀI XI: TÁN TNG HNG ÂN

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 10 năm Chương Trình Hát Về Ngài, Ban Mục Vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Chức, và cộng đồng Dân Chúa tham dự buổi ca nguyện “Hát về Ngài kỳ XI với chủ đề: TÁN TỤNG HỒNG ÂN”, được tổ chức từ 7:00PM – 9:00PM, Chúa nhật 15/9/2019, tại cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, thuộc giáo xứ Nativity Church: 3743 N. Tyler Avenue, El Monte, CA 91731.

 

Buổi ca nguyện này sẽ do các ca đoàn trong TGP Los Angeles hiệp dâng lời ca để cùng chia sẻ những cảm nghiệm hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho.

 

Sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Chức và cộng đồng Dân Chúa là sự hiệp thông và là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Mục Vụ Thánh Nhạc, các ca đoàn trong TGP trên bước đường phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng qua Thánh ca Cầu nguyện.

 

Trân trọng kính mời

Los Angeles, ngày 25/8/2019

  1. Mục Vụ Thánh Nhạc Hiệp Thỉnh

Maria Têrêsa Mai Như Thiên Hương                                           LM. Giuse Vũ Văn Dũng

Trưởng Ban                                                                       Tuyên Úy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *