Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1835-1914) – Kính ngày 21 tháng 8

Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1835-1914) – Kính ngày 21 tháng 8

 

Thánh Piô X, tên thật là Joseph Sarto, sinh năm 1835 tại làng Riese, miền Vénétia nước Ý. Ngài rất thông
minh và cần mẫn làm việc. Học Tiểu Chủng Viện Padua, thụ phong linh mục năm 1858. Ngài đã từng làm
phó xứ Tomholo, rồi chánh xứ Salzanô, và giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo Triều. Ðược phong
làm Giám Mục giáo phận Mantoue năm 1884. Ngài đã chu toàn xứ mạng chủ chăn, chuyên chăm huấn
luyện các giáo sĩ, để ý đến phụng vụ và giới nghèo. Năm 1893, ngài được phong làm Hồng Y, Giáo Chủ
Venise. Sau khi Ðức Giáo Hoàng Lêô XII mất, ngài được bầu lên thay ngày 04/8/1903. Dầu ngài cố gắng từ chối, nhưng vẫn không qua khỏi ý Chúa. Trên ngai Giáo Hoàng, ngài vẫn không bỏ lối sống xưa kia, nhất là lòng khiêm nhường, đơn sơ và khó nghèo là những đặc điểm nổi bật nhất. Ngài lo bảo vệ đức tin, lên án chống lại phái duy tâm, tiếp xúc với các nhóm ly giáo tranh đấu bảo vệ sự tự do của Giáo Hội, đặt một nền giáo dục vững chắc cho tu sĩ, soạn thảo cuốn giáo luật, khuyến khích việc tôn thờ Bí Tích Thánh Thể, việc năng rước lễ và việc trẻ em rước lễ sớm hơn.

Lo lắng và đau khổ cho cuộc thế chiến đang bắt đầu, ngài qua đời ngày 20/8/1914 và được Ðức Giáo Hoàng Piô XII phong thánh năm 1945.

(Theo Nhóm Truyền Giáo Á Châu: Châu Kiên Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *