Số Lượng vs. Chất Lượng Cuộc Sống -Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Đại ý chính của Tin Mừng tuần này là cách sống khiêm cung và tinh thần cho đi không tính toán. Ở bất cứ mọi thời đại nào, con người thường thích cái vẻ bề ngoài và luôn đặt nặng bằng cấp và so sánh địa vị xã hội với nhau. Nhìn theo chiều kích của tâm lý học, mỗi con người là một thế giới riêng hoàn toàn riêng biệt. Người thì chỉ an phận sống qua ngày, kẻ thì phải ganh đua quyền hành địa vị cho bằng được và rồi cuối cùng ai cũng đều chung một số phận. Nếu nhìn lại cuộc đời mình, bạn có nghĩ là mình đã thuộc dạng già chưa? Người ta nói ở tuổi 60 là tiểu thọ, 70 là trung thọ, và 80 là thượng thọ. Nếu bạn còn đọc được ở tuổi 90 là quá thọ. Nhưng rồi tất cả mọi người ai cũng đều hưởng thọ rồi lên cao ngồi với khói hương. Điểm chính yếu ở đây là trong sự ngắn ngủi của cuộc sống, có mấy ai thật sự sống sung mãn với chất lượng cuộc sống. Đa số ai cũng lo tập trung vào số lượng nhiều hơn chất lượng. Thế gian này chỉ quan trọng hóa bề ngoài và số lượng nhiều hay ít. Người không có địa vị hay tiền bạc của cải thường bị đẩy lùi vào bóng tối còn những ai có tiền bạc tiếng tăm thì thường được cung phụng như vua chúa.

Tất cả những vật chất hay danh vọng tiếng tăm v.v. trong tinh thần theo Chúa chỉ là thừa thãi. Điều chính yếu ở đây là sống vui vẻ hạnh phúc. Tâm hồn luôn có sự bình an. Để có được những giá trị thiêng liêng này, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với nếp sống đơn sơ giản dị, đừng quá cầu kỳ làm phiền đến những người chung quanh. Người sống với tinh thần khiêm cung giản dị thường chiếm được cảm tình của những người chung quanh mình ngược lại những kẻ kiêu căng tự đại thường tự đặt họ vào tâm điểm để kẻ khác coi thường và ganh ghét. Lời Chúa quả thật là chân lý sống và mỗi ngày chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống thường ngày sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn sự ngọt ngào của chân lý sống này. Nói cho cùng, chất lượng của cuộc sống đời không nằm ở đâu khác là sống trong tinh thần khiêm cung và bác ái yêu thương mọi người.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *