Ngày 17/8/2019 Hồng Y cử tri còn 118 vị

(18/08/2019)- Ngày 16 tháng 8, Đức Hồng Y Seán Baptist Brady, nguyên Tổng giám mục Armagh, Ireland tròn 80 tuổi. Như vậy, Đức Hồng Y Brady không còn là Hồng Y cử tri trong một Mật nghị Hồng Y. Kể từ ngày 17/8/2019, Hồng Y đoàn còn 216 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri và 98 Hồng Y trên 80 tuổi không còn cử tri nữa.

Trong số 118 Hồng Y cử tri: 19 vị do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong; 42 vị được Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI phong và 57 vị do Đức Thánh Cha Phanxicô. Đối với 98 Hồng Y trên 80 tuổi không còn cử tri: 53 vị được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong; 30 vị do Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI và 15 vị do ĐTC Phanxicô. Đối với Hồng Y đoàn: 216 vị được chia thành ba nhóm bằng nhau, nghĩa là mỗi vị Giáo hoàng đều phong 72 Hồng Y.

(Theo Ngọc Yến, hdgmvietnam.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *