Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Mừng Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Mừng Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập

Chúa Nhật 25/8/2019 tại Cộng Đoàn Phục Sinh – Giáo Xứ San Gabriel Mission

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *