ĐGH Phanxicô phê chuẩn những đạo luật mới cho ngân hàng Vatican

(13/08/2019)- Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các đạo luật mới cho Viện Giáo vụ, thường được gọi là ngân hàng Vatican, bao gồm những thay đổi về cấu trúc và kiểm toán đối ngoại bắt buộc.

Những đạo luật được đổi mới, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê duyệt “ad experimentum” (trên cơ sở thử nghiệm) trong hai năm, đã được Phòng báo chí Vatican công bố vào ngày 10 tháng 8. Trong số những thay đổi chính của đạo luật là việc bao gồm một kiểm toán viên đối ngoại, theo tài liệu, có thể là một cá nhân hoặc một công ty được đề xuất bởi hội đồng giám sát của Viện và được Ủy ban Hồng y chỉ định giám sát công việc của Viện. Đạo luật cũng loại bỏ sự bao gồm của kiểm toán viên nội bộ. Trước các luật mới, các kiểm toán viên nội bộ đã phục vụ một nhiệm kỳ ba năm có thể được gia hạn vô thời hạn. Thay vào đó, kiểm toán viên đối ngoại sẽ xem xét tài chính của Viện trong thời hạn ba năm chỉ có thể được gia hạn một lần. Nó cũng bao gồm các tiêu chuẩn mới cho Hội đồng Giám sát và Ủy ban Hồng y giám sát công việc của IOR , đó là từ viết tắt tiếng Ý cho Viện Giáo vụ. Thành viên của cả hai thực thể phục vụ một nhiệm kỳ năm năm chỉ có thể được gia hạn một lần. Trước đây, các thành viên của Ủy ban Hồng y có thể phục vụ như một thành viên vô thời hạn. Các chuẩn mực mới cũng tăng số lượng thành viên của Hội đồng Giám sát từ năm lên bảy thành viên…

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, MNS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *