Suy Niệm – Chúa Nhật 19 Thường Niên – August 11 – Năm C

Joseph
by

Suy Niệm: Chúa Giêsu kể cho môn đệ nghe dụ ngôn: chủ đi ăn cưới về khuya, vẫn thấy gia nhân tỉnh thức đợi chờ, ông rất vui lòng; giả như ông về khuya hơn nữa, canh hai hoặc canh ba, vẫn thấy gia nhân thức đợi chờ, chắc chủ sẽ rất vui. Ông sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn tiệc, và đến bên từng người mà phục vụ. Chúa kết luận: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người đến.”

Qua kinh nghiệm sống, nhiều người ra đi vào cõi vĩnh hằng, không nhất thiết trong tuổi già, nhưng ra đi rất trẻ, thậm chí còn chưa kịp buông tiếng khóc chào đời. Ngày nay, trong một thế giới nhiễm độc, nhiều bệnh hiểm nghèo phát sinh, ta càng không thể đoán biết được khi nào cái chết đến, thậm chí, ngay người đang khoẻ mạnh, chỉ cần một cơn đột quỵ, có thể vĩnh viễn ra đi.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, bài học Chúa dạy chúng con sẵn sàng vì không biết ngày nào, giờ nào Chúa gọi chúng con. Xin cho chúng con luôn khắc ghi bài học sẵn sàng Chúa dạy hôm nay để không ỷ lại, không sống phóng đãng, nghĩ rằng còn lâu Chúa mới đến gọi về. Xin Chúa giúp chúng con biết vâng nghe Lời Chúa để khỏi hư mất đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C

 

Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9    “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.    Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22   Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng:

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa;
ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay.
Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể,
dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài,
nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài,
để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết,
và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa,
chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con,
theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Bài Ðọc II: Dt 11, 1-2, 8-19    “Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi”. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.    Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Dt 11, 1-2, 8-12

“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.   Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5    Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 32-48   “Các con hãy sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.  Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: Lc 12, 35-40     “Các con hãy sẵn sàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị chờ đón Chúa trở lại. Chúng ta quyết tâm tỉnh thức chờ đợi Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh có trách nhiệm nhắc nhở con cái tỉnh thức chờ đón Chúa trở lại. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn trách nhiệm của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người sống như không có ngày chết và ngày tận thế. Xin cho họ nhớ lời Chúa cảnh giác hôm nay, mà lo chu toàn bổn phận hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. “Các con hãy sẵn sàng luôn vì vào giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến”. Xin cho các Kitô hữu biết sống từng phút giây như giờ sau hết của đời mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. “Kho tàng các con để đâu thì lòng trí các con để đó”. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết đặt kho tàng trên trời, để lòng trí luôn hướng về đó bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nhắc chúng con tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi Chúa, để Chúa đến rước chúng con về trời hưởng phúc với Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành làm theo Lời Chúa.

Gospel LK 12:35-40

Jesus said to his disciples:
“Gird your loins and light your lamps
and be like servants who await their master’s return from a wedding,
ready to open immediately when he comes and knocks.
Blessed are those servants
whom the master finds vigilant on his arrival.
Amen, I say to you, he will gird himself,
have the servants recline at table, and proceed to wait on them.
And should he come in the second or third watch
and find them prepared in this way,
blessed are those servants.
Be sure of this:
if the master of the house had known the hour
when the thief was coming,
he would not have let his house be broken into.
You also must be prepared, for at an hour you do not expect,
the Son of Man will come.”

 

Daily Reading & Meditation   Sunday (August 11): The Lord knocks at your door – Will you answer?

Scripture:  Luke 12:32-48

32 “Fear not, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom. 33 Sell your possessions, and give alms; provide yourselves with purses that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. 34 For where your treasure is, there will your heart be also.
35 “Let your loins be girded and your lamps burning, 36 and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. 37 Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them. 38 If he comes in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are those servants! 39 But know this, that if the householder had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. 40 You also must be ready; for the Son of man is coming at an unexpected hour.”
41 Peter said, “Lord, are you telling this parable for us or for all?” 42 And the Lord said, “Who then is the faithful and wise steward, whom his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper time? 43 Blessed is that servant whom his master when he comes will find so doing. 44 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. 45 But if that servant says to himself, `My master is delayed in coming,’ and begins to beat the menservants and the maidservants, and to eat and  drink and get drunk, 46 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know, and will punish him, and put him with the unfaithful. 47 And that servant who knew his master’s will, but did not make ready or act according to his will, shall receive a severe beating. 48 But he who did not know, and did what deserved a beating, shall receive a light beating. Every one to whom much is given, of him will much be  required; and of him to whom men commit much they will demand the more.

Meditation:What is the greatest joy and treasure we could possibly possess? The Lord Jesus promises that those who seek God and his kingdom will not be disappointed (Luke 12:32, Matthew 6:33). The Lord Jesus offers us the greatest treasure possible – but we must first seek it and make it our true joy and possession above all else. We naturally want to have and keep whatever we think will bring us happiness, peace, and security. Jesus offers a priceless treasure and source of abundant joy and security that is worth selling all else for.

The priceless exchange and everlasting reward
Jesus tells his followers to not be fearful or anxious about their present lives and future security (Luke 12:32). He urges them to sell their possessions and to give their money to those who need it most – especially those who have nothing to provide for their present needs and welfare (Luke 12:33). This seems to go against our natural instinct to hoard and save for the future. Why would anyone want to sell their possessions and give away their money – unless they wanted to exchange these goods for something far more precious and of greater value than all the money and possessions they could ever hope to acquire in this present life.

Jesus warns that money and possessions will not last and can be taken away at any moment by a thief or by death itself. But there is one treasure which can never be lost or destroyed because it is kept secure by God himself. What is that treasure? It is the Lord himself and his kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). This treasure is worth far more than anything we could possibly acquire on our own. If you make the Lord your treasure, then you will have in your possession the greatest source of joy and lasting peace and security. The wisdom of Scripture tells us, If the Almighty is your gold and your precious silver, then you will delight yourself in the Almighty, and will turn your face toward God (Job 22:25-26). Do you know the joy and happiness of making God your one and only true treasure and security?

The Lord knocks at our door – will we answer him?
What is the meaning of the parable of the master who returns from a wedding feast to his home in the middle of the night (Luke 12:35-40)? The door to one’s house in the ancient world was usually bolted from the inside, especially at night to keep out thieves and troublemakers. It was not possible to enter from the outside without help from someone inside. Household attendants (domestic servants) who knew their master’s voice were expected to be always vigilant and prepared to unbolt the door and let him in without a moment’s delay. This required an attentive watchfulness and listening ear for any sign of the master’s approach. No distraction, not even sleep, could be allowed to interfere with the preparation for the master’s return. If the servants failed to hear the voice of their master’s return, they literally shut him out since he could not unbolt the door from the outside – only they could open the door from within and allow him to enter. Their failure to welcome and serve the master on his return brought shame and dishonor.

If the Lord Jesus knocked on your door today would you be ready and eager to receive him? He wants us to be prepared for his coming – today, tomorrow, at the hour of our departure from this life (our death), and when he comes again at the end of this present world to judge all the living and the dead. The Lord will reward those who have believed in him. The Lord Jesus knocks on the door of our heart each and every day. Do you listen to his word and receive it with trust and joy. The Lord calls to each one of us and he says, “Listen! I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will feast together” (Revelations 3:20). Do you hunger for the Lord and for the treasure of his kingdom?

The Lord comes to reward his faithful servants
Jesus’ parable adds an unexpected reward for those who have faithfully served and watched for the master’s return. When the master finally arrived home from the wedding feast at a late hour of the night, he did the unthinkable for his servants who were present to welcome and let him in. He then puts on a servant’s apron and tells his servants to be seated at his own banquet table. Once they are all seated the master then personally waits on them and serves them with his own rich food and drink (Luke 12:37). Jesus’ parable turns the world’s way of thinking upside-down. The master rewards his faithful servants by serving them himself with the best he has to offer – a royal feast fit for a king and his loyal subjects. Are you prepared to feast with the Lord at his banquet table?

Jesus’ parable has an important lesson for each one of us. Just as Jesus was faithful and ready to obey his Father in everything – even to the point of laying down his life on the cross for us, we too are called to be faithful and obedient to the Lord’s will for our lives. How can we grow in faithfulness and obedience to the Lord? The Lord gives us his Holy Spirit who frees us from pride and fear, so we can hear the Lord and embrace his way of love and faithfulness. If we fail, the Lord will not fail us. He gives strength to the weak and to those who turn to him with trust in his mercy and help. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit and with a holy desire to seek the Lord and his kingdom first above all else.

“Lord Jesus, you alone are my treasure and the joy of my heart. May there be nothing in this world that holds me back from giving you my all – you are my all, my life and joy now and forever.”

Psalm 40:7-10, 16

6 Sacrifice and offering you do not desire; but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required.
7 Then I said, “Behold, I come; in the roll of the book it is written of me;
8 I delight to do your will, O my God; your law is within my heart.”
9 I have told the glad news of deliverance in the great congregation;  Behold, I have not restrained my lips, as you know, O LORD.
10 I have not hid your saving help within my heart, I have spoken of your faithfulness and your salvation;  I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation.
16 But may all who seek you rejoice and be glad in you; may those who love your salvation say continually, “Great is the LORD!”

Daily Quote from the early church fathers: The true meaning of ‘loins girded and lamps burning’, by Cyril of Alexandria (376-444 AD)

“The girding of our loins (Luke 12:25) signifies the readiness of the mind to work hard in every thing praiseworthy. Those who apply themselves to bodily labors and are engaged in strenuous toil have their loins girded. The lamp apparently represents the wakefulness of the mind and intellectual cheerfulness. We say that the human mind is awake when it repels any tendency to slumber off into that carelessness that often is the means of bringing it into subjection to every kind of wickedness. When sunk in stupor, the heavenly light within the mind is liable to be endangered, or even already is in danger from a violent and impetuous blast of wind. Christ commands us to be awake. To this, his disciple also arouses us by saying, ‘Be awake. Be watchful’ (1 Peter 5:8). Further on, the very wise Paul also says, ‘Awake, O sleeper, and arise from the dead: and Christ shall give you light’ (Ephesians 5:14).” (excerpt from COMMENTARY ON LUKE, HOMILY 92)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *