Vatican yêu cầu Trung quốc chấm dứt “áp lực đe dọa” đối với người Công giáo “không được chính thức thừa nhận”

(01/07/2019)- Tòa Thánh đã yêu cầu Trung quốc chấm dứt “những áp lực đe dọa” đối với các giáo sĩ Công giáo, những người không được Nhà nước Trung quốc công nhận, mà trong sự hiệp thông hoàn toàn với Roma.

Bắc Kinh bắt buộc các linh mục phải đăng ký một cách mềm mỏng ở đất nước này. Vấn đề là tài liệu này bắt buộc linh mục phải chấp nhận “nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản của Giáo hội tại Trung quốc. Tòa Thánh nói rằng tự chủ phải có nghĩa là tự chủ bình thường của mỗi giáo phận. Điều này không nên được hiểu là sự tách biệt Đức Giáo hoàng hoàng và Giáo hội hoàn vũ. Nếu tài liệu không nêu rõ điều này, Tòa Thánh đề nghị các giám mục và linh mục viết trong một bản tự khai giải thích điều này. Nếu điều này là không thể, ít nhất họ có thể phát biểu bằng lời trước sự chứng kiến. Mặc dù thỏa thuận được ký bởi Vatican và Trung quốc vào tháng 9 năm 2018, nhưng vẫn còn monh manh. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi bình thường hóa quan hệ.

(Theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *