Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Ngày 14 tháng 7 năm 2019

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 Los Angeles, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019

Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

Đây là phiên họp để thảo luận về:

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019, Bổn mạng Cộng Đồng.

  Dự án đặc biệt cho năm 2020 – 2021.

Tết Nguyên Đán: Xuân Canh Tý.

Kính mời tất cả quý chức Hội Đồng Mục Vụ tham dự buổi họp này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

    

Trân trọng kính mời:                      Hiệp thỉnh:
Ryan Bùi Thế Lữ            Lm. Nguyễn Anh Tuấn

  Chủ Tịch Cộng Đồng               Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *