Suy Niệm – Chúa Nhật 18 Thường Niên – August 04 – Năm C

Joseph
by

Suy Niệm:   Thánh sử Luca tường thuật: có người đến xin Chúa bảo người anh chia gia tài cho mình. Chúa bảo anh: “Anh phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống được bảo đảm nhờ của cải đâu. ” Người kể cho anh dụ ngôn: một ông nhà giàu, của cải đầy kho, định xây kho mới to hơn để giữ được nhiều của cải hơn, rồi không làm gì hết, cứ ăn chơi, sung sướng. Chúa kết luận: “Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì người sắm sn đó sẽ về tay ai? Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì s phận cũng như thế đó.  

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, Chúa từng dạy chúng con: xin cùng Chúa Cha ban cho chúng con cơm bánh hằng ngày dùng đủ. Chúng con hiểu, ‘chúng con không những có xác cần nuôi dưỡng, mà chúng con còn có linh hồn không thể chết, nhưng được vào Nhà Cha hay bị mãi mãi xa Cha, chính nhờ vào cách chúng con sống. Xin cho chúng con biết bồi dưỡng linh hồn chúng con được thanh sạch, Thánh thiện, công chính, đáng được sống trong Nhà Cha, hưởng hạnh phúc bất diệt bên Cha. Xin nhận lời chúng con.

.
Chúa Nhật 18 Thường Niên – năm C

Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23     “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?     Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9     Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng:

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,
chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy,
hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,
và ta là dân Người chăn dẫn,
là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
“Ðừng cứng lòng như ở Mêriba,
như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,
nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta,
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-5, 9-11    “Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.    Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Mt 4, 4b      Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 13-21    “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.   Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa Giêsu bảo mọi người lo làm việc lành phúc đức để bảo đảm cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu sống nghèo khó cho loài người được giàu có. Xin cho các thành phần Hội Thánh biết sống nghèo theo gương Chúa, để phục vụ mọi người hữu hiệu hơn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Xin cho các Kitô hữu luôn làm theo Lời Chúa dạy, để bảo đảm được phần thưởng Nước Trời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Tiền của không đem lại hạnh phúc thật cho con người. Xin cho mọi người biết khôn ngoan dùng nó vì lợi ích cho mình và người khác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Làm giàu trước mặt Chúa là sốt sắng thờ phượng Chúa và thương giúp mọi người. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết làm giàu như thế hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con siêng năng làm việc lành để tích trữ kho tàng trên trời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin giúp sức chúng con luôn thực hiện Lời Chúa dạy.

Gospel Lk 12,13-21

Someone in the crowd said to Jesus,
“Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.”
He replied to him,
“Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?”
Then he said to the crowd,
“Take care to guard against all greed,
for though one may be rich,
one’s life does not consist of possessions.”

Then he told them a parable.
“There was a rich man whose land produced a bountiful harvest.
He asked himself, ‘What shall I do,
for I do not have space to store my harvest?’
And he said, ‘This is what I shall do:
I shall tear down my barns and build larger ones.
There I shall store all my grain and other goods
and I shall say to myself, “Now as for you,
you have so many good things stored up for many years,
rest, eat, drink, be merry!”’
But God said to him,
‘You fool, this night your life will be demanded of you;
and the things you have prepared, to whom will they belong?’
Thus will it be for all who store up treasure for themselves
but are not rich in what matters to God.”

Daily Reading & Meditation   Sunday (August 4): Be rich towards God

Scripture:  Luke 12:13-21

13 One of the multitude said to him, “Teacher, bid my brother divide the inheritance with me.” 14 But he said to him, “Man, who made me a judge or divider over you?” 15 And he said to them, “Take heed, and beware of all covetousness; for a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.” 16 And he told them a parable, saying, “The land of a rich man brought forth plentifully; 17 and he thought to himself, `What shall I do, for I have nowhere to store my crops?’ 18 And he said, `I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. 19 And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be merry.’ 20 But God said to him, `Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose will they be?’ 21 So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”

Meditation:  Have you ever tried to settle a money dispute or an inheritance issue? Inheritance disputes are rarely ever easy to resolve, especially when the relatives or close associates of the deceased benefactor cannot agree on who should get what and who should get the most. Why did Jesus refuse to settle an inheritance dispute between two brothers? He saw that the heart of the issue was not justice or fairness but rather greed and possessiveness.

Loving possessions rather than loving my neighbor
The ten commandments were summarized into two prohibitions – do not worship false idols and do not covet what belongs to another. It’s the flip side of the two great commandments – love God and love your neighbor. Jesus warned the man who wanted half of his brother’s inheritance to “beware of all covetousness.” To covet is to wish to get wrongfully what another possesses or to begrudge what God has given to another. Jesus restates the commandment “do not covet”, but he also states that a person’s life does not consist in the abundance of his or her possessions.

August of Hippo (354-430 AD) comments on Jesus’ words to the brother who wanted more:

Greed wants to divide, just as love desires to gather. What is the significance of ‘guard against all greed,’ unless it is ‘fill yourselves with love?’ We, possessing love for our portion, inconvenience the Lord because of our brother just as that man did against his brother, but we do not use the same plea. He said, ‘Master, tell my brother to divide the inheritance with me.’ We say, ‘Master, tell my brother that he may have my inheritance.’ (Sermon 265.9)

The fool who was possessed by his riches
Jesus reinforces his point with a parable about a foolish rich man (Luke 12:16-21). Why does Jesus call this wealthy landowner a fool? Jesus does not fault the rich man for his industriousness and skill in acquiring wealth, but rather for his egoism and selfishness – it’s mine, all mine, and no one else’s. This parable is similar to the parable of the rich man who refused to give any help to the beggar Lazarus (Luke 16:19-31). The rich fool had lost the capacity to be concerned for others. His life was consumed with his possessions and his only interests were in himself. His death was the final loss of his soul! What is Jesus’ lesson on using material possessions? It is in giving that we receive. Those who are rich towards God receive ample reward – not only in this life – but in eternity as well.

Where is your treasure?
In this little parable Jesus probes our heart – where is your treasure? Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure. What do you treasure above all else?

“Lord Jesus, free my heart from all possessiveness and from coveting what belongs to another. May I desire you alone as the one true treasure worth possessing above all else. Help me to make good use of the material blessings you give me that I may use them generously for your glory and for the good of others.”

Psalm 90:3-6,12-14,17

3 You turn man back to the dust, and say, “Turn back, O children of men!”
4 For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
5 You sweep men away; they are like a dream, like grass which is renewed in the morning:
6 in the morning it flourishes and is renewed; in the evening it fades and withers.
12 So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
13 Return, O LORD! How long? Have pity on your servants!
14 Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days.
17 Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us, yes, the work of our hands establish it.

Daily Quote from the early church fathersSurrounded by wealth, blind to charity, by Cyril of Alexandria (376-444 AD)

“‘What does the rich man do, surrounded by a great supply of many blessings beyond all numbering? In distress and anxiety, he speaks the words of poverty. He says, ‘What should I do?’ … He does not look to the future. He does not raise his eyes to God. He does not count it worth his while to gain for the mind those treasures that are above in heaven. He does not cherish love for the poor or desire the esteem it gains. He does not sympathize with suffering. It gives him no pain nor awakens his pity. Still more irrational, he settles for himself the length of his life, as if he would also reap this from the ground. He says, ‘I will say to myself, “Self, you have goods laid up for many years. Eat, drink, and enjoy yourself.” ‘O rich man,’ one may say, “You have storehouses for your fruits, but where will you receive your many years? By the decree of God, your life is shortened.” ‘God,’ it tells us, ‘said to him, “You fool, this night they will require of you your soul. Whose will these things be that you have prepared?” (excerpt from COMMENTARY ON LUKE, HOMILY 89)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *