Khóa Giáo Lý Sư Phạm – 10 tháng 8, 2019

Khóa Giáo Lý Sư Phạm

Khoá do thầy Phó Tế Matthew Nguyễn Văn Phước tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Cha Giáo Nguyễn Việt Hưng, ICM, Trưởng Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Xuân Hy, thành viên Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thời gian:

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, 2019
từ 8:30 sáng – 5 giờ chiều.

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 8, 2019
từ 8:30 sáng – 3 giờ chiều.

Thánh Lễ kết thúc chung với Cộng Đoàn

Địa điểm: Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu,

El Monte: 3743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731

Liên lạc: Để ban tổ chức có thể lo chu đáo. Xin qúi vị ghi danh sớm, mọi thắc mắc xin liên lạc với Thầy

Phó Tế Nguyễn Văn Phước: ÐT: 310-354-6954

hoặc 310-429-6574,email: vanpnguyen@yahoo.com

Lệ phí: $75.00 bao gồm các bữa ăn sáng, trưa, tài liệu học tập và quà cho Cha Giáo

Khối Tiền Cursillo          Linh Hướng Phong Trào

Maria Goretti                   Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa

Nguyễn Thùy Anh

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *