ĐGH Phanxicô: Hãy xét lại lòng mình trước, đừng xét đoán những người khốn khó

(18/07/2019)- Vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxiô đã có một bước quyết định trong tiến trình phong chân phước của linh mục da đen đầu tiên của nước Mỹ. Vị mục tử của giáo xứ Công giáo người Mỹ gốc Phi đầu tiên, Augustus Tolton, được tuyên bố là bậc khả kính.

Năm tám tuổi, ngài phải chạy trốn để thoát khỏi cảnh nô lệ. Vị linh mục tương lai làm việc trên một đồn điền thuốc lá cho đến khi 10 tuổi. Họ không muốn nhận ngài vào bất kỳ chủng viện nào, vì ngài là người da đen. Vì lý do này, vị giám mục của ngài đã gửi ngài đến chủng viện ở Roma.

Cha Fr. Daren Zehnle, Giáo phận Springfield, Illinois: “Dự kiến ngài ​​sẽ nhận bài sai đến Phi châu với tư cách là một linh mục truyền giáo. Tuy nhiên, đêm trước khi ngài được phong chức, Đức Hồng Y Simeone đã gửi ngài trở lại Illinois, trở lại Quincy, để trở thành một linh mục ở đó. Ngài nói rằng ‘nếu nước Mỹ chưa thấy một linh mục da đen, thì ngay bây giờ phải nhìn thấy một người da đen là linh mục.’”

Ngài trở về Hoa Kỳ với tư cách là một linh mục, và được giao phó với giáo xứ người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở nước này. Ngài được biết đến như là linh mục giáo xứ của người Công giáo da đen ở Chicago.

Án kiện cho việc phong chân phước cho Cha Augustus Tolton đã được mở vào năm 2010. Nếu một phép lạ thông qua sự can thiệp của ngài được chứng minh, vị linh mục da đen đầu tiên ở Hoa Kỳ cũng có thể trở thành một trong những vị thánh tiên khởi của đất nước này.  (Trích lược theo Jos. Tú Nạc, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *