Chấp Nhận Sự Không-Được – 17th Sunday – C Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by
Ngay sau khi Chúa dạy kinh Lạy Cha cho các môn đệ, Ngài đi thẳng vào đề tài kiên nhẫn trong lời cầu nguyện. Kiên nhẫn là nhân đức mà sự thành công nào cũng đòi hỏi phải có. Khi cầu nguyện, con người thường có hai nhược điểm: thiếu kiên nhẫn và chỉ xin cho cá nhân mình. Riêng về đức kiên nhẫn, có rất nhiều nhà thương gia thành công, bác học lỗi lạc và những bậc thành nhân vĩ đại khác đều có chung một đặc tính kiên trì trong công việc mình làm. Có năng khiếu mà thiếu kiên nhẫn luyện tập mài giũa thì năng khiếu đó không thể nào phát huy để trờ thành chuyên nghiệp hay lão luyện. Như vậy để trở thành một người cầu nguyện chuyên nghiệp, chúng ta nên trước tiên tập cầu xin Chúa được ơn biết chấp nhận “sự-không-được” trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Nếu được những gì mình xin, thì tạ ơn Chúa còn không được như những gì cầu xin thì cũng biết chấp nhận vui vẻ vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cầu xin để được các thứ vật chất như nhà cửa phú quý v.v. chỉ là phù vân. Cầu nguyện để xin thêm sức mạnh sống nhân đức mới chính là vĩnh cửu. Cuối cùng chỉ có những giá trị tâm linh mới làm cho tâm hồn an vui hạnh phúc. Chúng ta nên tích lũy nhân đức ở tuổi trẻ để chuẩn bị trực diện với những thử thách tâm linh và tâm lý ở tuổi già.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chấp nhận mọi thực tế và hoàn cảnh của cuộc sống. Dù có được hay không những điều chúng con cầu xin, điều đó không quan trọng cho bằng được ơn khôn ngoan biết vui vẻ chấp nhận thực tế xảy ra ngoài ý muốn.Cho dù chúng con có muốn hay không thì những điều đã/sẽ xảy vẫn phải xảy ra trong đời, nhưng với ơn Ngài và sự quan phòng của Ngài, chúng con xin phó thác cậy trông. Amen. 

 

Lk. 11:1-13  “Ask and you will receive.” – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *