Báo cáo của Vương quốc Anh: 245 triệu Kitô hữu đang bị đàn áp trên toàn thế giới

 (17/07/2019)- Vào tháng 12 năm 2018, Vương quốc Anh đã đưa ra một cuộc điều tra độc lập về cuộc đàn áp Kitô hữu trên toàn thế giới. Bà Sally Axworthy, Đại sứ Anh tại Tòa thánh: “Một số số liệu thống kê gây sốc. Báo cáo cho biết 80 phần trăm những người phải chịu bức hại vì niềm tin tôn giáo trên toàn thế giới là Kitô giáo. Bao cáo nói rằng 245 triệu Kitô hữu đang bị đàn áp. Vì vậy, họ là những con số lớn và khiến mọi người nói về điều này là bước đầu tiên; và sau đó chúng ta cần nhìn vào những gì chúng ta có thể làm để bảo vệ những người đang đau khổ vì niềm tin tôn giáo của họ.” Báo cáo hy vọng sẽ nâng cao nhận thức và hành động nhiều hơn trong việc giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng đối với Kitô giáo trên toàn thế giới…

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *