Phải Có Tự Do Mới Rao Giảng Được – Lm. Nguyễn Tuấn Long (13th Sunday – C )

Joseph
by
Thánh ca video: “Thánh Phaolô”
 Nội dung câu nói chồn có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu dễ liên tưởng chúng ta đến lối sống của những nhóm dân du mục. Dân du mục thường được hiểu là những người không có chỗ ở cố định, không phải tại vì họ không có chỗ, nhưng thật chất họ không thích ở một chỗ  cho nên họ thường lưu hành nay đây mai đó khắp phương trời. Họ thường làm nghề chăn nuôi, mục đồng để kiếm sống qua ngày. Họ sống rất vô tư giữa thiên nhiên. Như vậy, ngụ ý Chúa muốn nói gì với những người muốn theo Ngài? Sự tự do không bị ràng buộc ở đây có thể được hiểu như là một trong những điều kiện cần thiết trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Việc đi rao giảng Lời Chúa không đơn thuần chỉ cần có tài ăn nói, diễn giải, hay ngoại hình v.v., nhưng nó đòi hỏi phải có sự tự do thì người rao giảng mới thật sự giảng những gì Chúa muốn nói hơn là giảng những gì dân chỉ muốn nghe. Nếu bị ràng buộc bởi một lý do hay điều kiện nào đó, lời rao giảng kể như thiếu sự chân thành, ngay thẳng, công minh. Bởi thế, cuộc đời rao giảng còn được hiểu như là một nghệ thuật sống tâm linh và nội tâm với Chúa qua đó chẳng ai có thể gây áp lực trên mình. Thế nhưng đối với cuộc sống ở Mỹ này, đặc biệt làm chánh xứ, việc rao giảng thường đi kèm với những áp lực tài chánh, đặc biệt trong những mùa bầu cử. Giảng cái này thì không vừa lòng nhóm kia, giảng kiểu kia thì lại đụng nhóm này mà giảng chung chung thì mình là ba phải. Mà giảng đúng với Lời Chúa thì dân chúng không bỏ tiền, không có tiền thì cũng khó giữ chỗ đứng để giảng. Đằng nào cũng chết. Vấn đề là mình chết vinh hay chết nhục hay vừa vinh vừa nhục chẳng giống ai. Nói cho cùng, một khi người rao giảng bị lệ thuộc quá nhiều vào tiền bạc của cải, danh vọng thế gian v.v. thì lời giảng và mọi quyết định cũng dần dần bị đục ngầu mất đi tính thanh liêm. Điều này cũng đặt ra nhiều suy tư trong ơn gọi: Làm linh mục để dấn thân hay tiến thân? Mục tiêu rao giảng Lời Chúa để hướng người nghe đến với Chúa hay dùng Chúa để hướng họ đến với mình? Đời tu là giúp đời vơi khổ hay vì mình mà nhiều người càng khổ? Câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi người chúng ta trong tuần này là: Tôi có thật cảm thấy mình hoàn toàn tự do sống và rao giảng về Chúa giữa đời không? Chưa chắc nếu chúng ta không có sự bình an trong tâm hồn lúc này.

           

Lm. Nguyễn Tuấn Long  Lk.9:51-62  “He resolutely determined to journey to Jerusalem. I will follow you wherever you go.”

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *