Gia Đình Là Mầu Nhiệm Ba Ngôi – Holy Trinity Jn. 16:12-15 – C – 19 – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by
Video Tình ca mùa dâng hiến

Nếu đọc kỹ nội dung của bài Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy một sự liên kết chặt chẽ giữa Đức Kitô và Chúa Cha như là một và Thánh Linh chính là thần khí tình yêu giữa Ngôi Cha và Con được truyền xuống để thánh hóa và dạy giỗ con người. Bởi thế, thần học Công giáo về Chúa Ba Ngôi được diễn giải như sau: tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần và Ba Ngôi có cùng duy nhất một bản thể, một Chúa mà thôi. Tình yêu là bản thể cũng là bản chất của Thiên Chúa cho nên giữa ba Ngôi chỉ có sự hài hòa, không có sự xung khắc. Vậy thì, lễ Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta điều gì?

Sự đồng nhất trong tình yêu vợ chồng là điều hiển nhiên cần phải có và nó cần được áp dụng ngay trong cách dạy dỗ con cái. Nhiều cha mẹ than phiền là họ không có chung một tiếng nói trong cách kỷ luật con cái. Khi cha hoặc mẹ kỷ luật con cái thì một trong hai người lại xen vào bênh rốt cuộc cha mẹ lại cãi vả nhau làm đứa con cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Theo lời khuyên của các cha mẹ khác rất có lý, khi một trong hai người kỷ luật con cái thì người kia dù có bất đồng ý kiến cũng không nên tỏ thái độ bất bình trước mặt conc cái, nhưng phải nói chuyện riêng với nhau một cách kín đáo để cho con cái thấy sự thống nhất của cha mẹ. Nếu trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì con cái sẽ từ từ thấy sự chia rẽ, điều mà có thể làm mất đi sự kính trọng với cha mẹ một phần nào. Một khi con cái biết được có cha hoặc mẹ theo phe mình, lối suy nghĩ của chúng còn non nớt dễ dàng tự cho phép mình làm theo ý chúng vì đã có cha hoặc mẹ bảo kê. Dần dần tánh tình chúng dễ trở nên bướng bỉnh, cáu gắt vì sự nuông chìu vô kỷ luật của cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nhưng sự dạy dỗ ít nhiều cũng góp phần ảnh hưởng đến tánh tình con cái. Bởi thế, môi trường dạy dỗ và kỷ luật trong gia đình phải có một sự nhất thống trên dưới và trước sau như một thì con cái không chỉ thấy được sự hiệp nhất mà còn hấp thụ một nếp sống có căn bản kỷ luật và trật tự. 

Nói cho cùng, hình ảnh gia đình cũng gần giống như mầu nhiệm Ba Ngôi, nhưng sự khác biệt giữa hai chính là gia đình Ba Ngôi luôn có tình yêu, khiêm nhường và vâng phục trong khi đó gia đình con người thì thường chín người mười ý.

Lm. Nguyễn Tuấn Long – Jn. 16:12-15 “Everything that the Father has is mine; the Spirit will take from what is mine and declare it to you”

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *