Thông báo của khóa Tập Huấn “Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa”

Kính thưa quý Anh Chị Em sắp tham dự khóa Tập Huấn “Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa”

 

Theo chương trình thì chúng ta sẽ tham dự khóa TTV/CBLC vào ngày 25 tháng 5, 2019. Nay xin quý Anh Chị Em lùi lại 1 tuần tức là ngày thứ Bảy 1 tháng 6, năm 2019, lúc 8:30 sáng.  Mong được gặp quý ACE vào ngày này. Mọi chi tiết khác vẫn giữ nguyên.

Xin thành thật cáo lỗi.

Lm. Nguyễn Ngọc Hoàn, C.M

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *