Sự Trưởng Thành Kitô – Lk. 24:46-53 – Giuse Nguyễn Tuấn Long

Joseph
by
Theo truyền thống phụng vụ, lễ Thăng Thiên thường được cử hành vào ngày thứ 40 sau biến cố phục sinh như Phúc Âm Luca 24, Marco 16 và Công vụ 1 tường thuật.  Gần đây một số giáo phận cho dời lại vào ngày Chúa nhật của tuần thứ 7 phục sinh để giúp giáo dân hiểu thêm về tầm quan trọng của lễ Thăng Thiên cũng như khích lệ góp phần tham dự vào cuối tuần thay vì trong ngày thường. Một số thần học gia coi biến cố Chúa Giêsu lên trời là một sự chu toàn trách nhiệm cũng như hoàn thành sứ mệnh của Ngài nơi trần thế này để chuẩn bị cho giai đoạn Chúa Thánh Thần hiện xuống và làm việc cho đến tận thế. Nên nhớ là việc Chúa lên trời không có nghĩa là Ngài hoàn toàn cách biệt khỏi thế gian này, nhưng ngược lại, Ngài hiện diện một cách thân mật và huyền nhiệm hơn qua phụng vụ: Lời Chúa, Bí Tích Thánh Thể, Linh mục và giáo dân cộng đoàn. Tóm tắt một cách đơn giản về công việc và vai trò của Chúa Ba Ngôi như thế này Chúa Cha là Đấng tạo thành tất cả mọi sự trong vũ trụ. Chúa Con là Đấng cứu chuộc nhân loại và Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động hướng dẫn dân thánh của Ngài hướng thiện.

Rất căn bản, một khi Ngôi Hai đã nhập thể thì Ngài cũng làm việc và chu toàn nghĩa vụ như tất cả chúng ta. Mỗi hành động đều gắn liền với trách nhiệm. Đức tin phải đi đôi với việc làm như thánh Giacôbê đã nói.  Như vậy, sự trưởng thành Kitô còn được hiểu như là nếp sống có trách nhiệm với đức tin được thể hiện qua hành động. Nói đến đây, tôi rất chân thành cảm ơn và phải cảm phục những người đang âm thầm phục vụ Giáo hội, cộng đồng, và cộng đoàn một âm thầm tối sớm qua nhiều cách khác nhau. Từ các em giúp lễ cho đến những người in ấn và phát tay những tờ thông tin này v.v., họ phục vụ với trách nhiệm đức tin chứ thật ra họ không nhất thiết phải làm những chuyện không lương này. Làm chủ tịch một công đoàn hay cộng đồng cũng vậy, chẳng ai dại dột lại thích ôm thêm trách nhiệm vào mình rồi lại bị những người không làm đứng ngoài dèm pha chỉ trích. Thật sự ra làm việc cho Chúa cũng chẳng có gì là khó khăn cho lắm đâu, nhưng nghe người này nói kẻ kia chê mà lại không làm đó mớt thật sự là ngán ngẩm hơn bị tiểu đường. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm Kitô, sự hy sinh như Chúa, và là sự tử đạo theo Ngài mỗi ngày. Mọi sự đều có điểm dừng của nó. Nếu lễ Thăng Thiên là điểm kiện toàn trách nhiệm của Chúa Giêsu, thì sự bình an và hăng say trong phục vụ cũng chính là dấu chỉ trưởng thành trong trách nhiệm đức tin.

Đừng nghe những gì thiên hạ nói mà hãy chú tâm bắt chước những việc Chúa làm là hay nhất. Đến ngày phán xét, chỉ có riêng mình ta với Chúa. Ngài sẽ không hỏi người hàng xóm về những gì mình đã làm, nhưng có lẽ Ngài sẽ hỏi trực tiếp mỗi người chúng ta một cách thẳng thắn và trung thực là chúng ta đã làm được gì để vinh danh Chúa với cái vốn đức tin, tài năng và sức lực Chúa ban. Tóm lại, sự trưởng thành Kitô là tinh thần sống với trách nhiệm đức tin.

Ascension Sunday – C – 19  Lk. 24:46-53  “As he blessed them, he was taken up to heaven.”

– Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *