Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Phụ Tá cho Tổng Giáo Phận Los Angeles 

(22/05/2019)- Ngày 16 tháng 5, 2019, hàng ngàn giáo dân tề tựu về nhà thờ Chính toà Our Lady of the Angels để tham dự lễ tấn phong Giám mục cho cha Alejandro Aclan,

nguyên là trưởng văn phòng đặc trách giáo sĩ của Tổng Giáo Phận. Đức Cha Aclan, 68 tuổi, là người con thứ ba trong gia đình có tám anh chị em đến từ Phi Luật Tân, đã được Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez (Chủ phong), ĐHY Roger Mahony và ĐGM Oscar Solis (đồng phụ phong) tấn phong làm Giám mục Phụ tá cho TGP. Los Angeles, Tổng Giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ. ĐGM Aclan sẽ phục vụ giáo vùng San Fernando, thay thế cho ĐGM Brennan, nay làm Giáo mục Giáo phận Fresno.

(Ban Truyền Thông CĐCGVN/TGP/LA)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *