Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

 

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Theo thứ tự thời gian ngày tĩnh tâm, sẽ tiếp tục cập nhật)

 

 

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
THÁNH PHÊRÔ

Torrance

Ngày 11 tháng 3

Từ 7:00pm

Lm. Phanxicô Xavie

Trần Văn Hân

Ngày 12 tháng 3

Từ 7:00pm

ĐỨC MẸ LA VANG

Winnetka

Ngày 11 tháng 3

Từ 6:30pm

Lm. Giuse Nguyễn Thuấn Ngày 18 tháng 3

Từ 7:00pm

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

San Gabriel

 

 

Ngày 12 tháng 4

Từ 7:00pm

PHỤC SINH

San Gabriel

Ngày 27 và 28 tháng 3

Từ 7:00pm – 9:30pm

Lm. Giuse

Trịnh Đức Hoà

Ngày 8 tháng 4

Lúc 7:30pm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 29 tháng 3

Từ 7:30pm

Lm. Micae-Giuse

Nguyễn Trường Luân, C.Ss.R.

Ngày 3 tháng 4

Từ 7:00pm

THÁNH TÂM,

North Hills

Ngày 29 tháng 3:

Từ 7:30pm

Lm. Bartolometo

Phạm Đức Thịnh

MARIA NỮ VƯƠNG

Gardena

Ngày 4 tháng 4

Từ 7:00pm – 9:00pm

Ngày 4 tháng 4

Từ 7:00pm – 9:00pm

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Claremont

Ngày 4 tháng 4

Từ 7:00pm – 9:00pm

Ngày 4 tháng 4

Từ 7:00pm – 9:00pm

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

El Monte

Hành hương Ngày 5 tháng 4

Từ 7:00pm

AN PHONG,

Altadena  

 

Ngày 7 tháng 4:

Từ 9:30am – 2:00pm

 

Lm. GB. Teresa

Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.

 

Ngày 7 tháng 4:

Từ 3:30am – 4:30pm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *