THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY (Của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm)

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY (Của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm)

 Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ tổ chức chung buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay, với sự hiệp thỉnh của Hai Linh mục Tuyên Úy:  Cha Bartolomeo Phạm Đức Thịnh và Cha Giuse Quân Nguyễn

      Chủ Đề:   Món Quà Quý Nhất

      Thuyết Giảng: Lm. GB.T. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.

      Thời gian: Từ 10:30am đến 2:00pm Chúa Nhật

ngày 10 tháng 3 Năm 2017

.      Địa Điểm: Dòng Chúa Cứu Thế Baldwin Park

3452 N. Big Dalton Ave.,

Baldwin Park, CA 91706

      LL: Bà LHT Ngô Thị Tuất (626) 917- 4517

Ông LĐT Võ Thành Công (626)-636-5169

 

 

Trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cộng Đồng Dân Chúa bớt chút thì giờ đến tham dự.

Ngô Thị Tuất                               Võ Thành Công

LHT. LH. CBMCG                         LĐT. LĐ. LMTT

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *