Suy Niệm – Chúa Nhật 7 Thường Niên – Feb. 24 – Năm C

Giuse
by

Suy Niệm:    Đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi: Chúa dạy hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghen ghét mình; ai muốn vả má trái, hãy đưa cả má phải cho nó vả; ai muốn áo ngoài, hãy cho nó cả áo trong; ai xin thì hãy cho; ai lấy cái gì, đừng đòi lại; yêu kẻ thương mình, ghét kẻ ghét mình, thì có gì là ân nghĩa với Chúa, ngay cả người tội lỗi cũng làm vậy, nhưng hãy yêu kẻ thù; làm ơn, cho vay, không hề chờ đáp trả. Chúa khẳng định: làm được như vậy, Cha trên Trời sẽ ban thưởng bội hậu.

Là con Chúa, hiền lành và nhân hậu, không thể lấy oán báo oán, không th cho rồi chờ đáp trả, không thể yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình, nhưng hãy rộng lòng tha thứ, khoan dung độ lượng, như Cha khoan hồng độ lượng, dù ta ngàn lần sai lỗi, thực tâm muốn sửa lỗi, Chúa đều tha, và vẫn yêu thương như con cái nhỏ bé, bất lực. 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, Chúa dạy phải luôn tha thứ, yêu thương với hết mọi người, cho dù họ đối xử với chúng con như thế nào. Người trong nhà dễ dàng khoan dung, tha thứ. Còn anh em cùng Cha trên Trời, chúng con chưa có niềm cảm mến sâu xa, chưa có được mối thâm cảm giao tình như anh em cùng cha mẹ sinh ra. Xin Chúa ban cho chúng con yêu Chúa, từ đó, chúng con sẽ làm được tất cả những gì Chúa muốn dễ dàng: yêu thương, tha thứ cho anh em đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con.


Chúa Nhật 7 Thường Niên – năm C

Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23     “Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.

Abisai liền nói với Ðavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai”. Nhưng Ðavít nói với Abisai rằng: “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?” Rồi Ðavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say.

Ðavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: “Ðây là ngọn giáo của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu”.    Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13.

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a).

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi,
và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền.
Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân,
Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót,
chậm bất bình và hết sức khoan nhân.
Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội,
và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi,
Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.
Cũng như người cha yêu thương con cái,
Chúa yêu thương những ai kính sợ Người.

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 45-49    “Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy.         Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 27-38      “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.    Ðó là lời Chúa.

Gospel  LK 6:27-38

Jesus said to his disciples:
“To you who hear I say,
love your enemies, do good to those who hate you,
bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
To the person who strikes you on one cheek,
offer the other one as well,
and from the person who takes your cloak,
do not withhold even your tunic.
Give to everyone who asks of you,
and from the one who takes what is yours do not demand it back.
Do to others as you would have them do to you.
For if you love those who love you,
what credit is that to you?
Even sinners love those who love them.
And if you do good to those who do good to you,
what credit is that to you?
Even sinners do the same.
If you lend money to those from whom you expect repayment,
what credit is that to you?
Even sinners lend to sinners,
and get back the same amount.
But rather, love your enemies and do good to them,
and lend expecting nothing back;
then your reward will be great
and you will be children of the Most High,
for he himself is kind to the ungrateful and the wicked.
Be merciful, just as your Father is merciful.

“Stop judging and you will not be judged.
Stop condemning and you will not be condemned.
Forgive and you will be forgiven.
Give, and gifts will be given to you;
a good measure, packed together, shaken down, and overflowing,
will be poured into your lap.
For the measure with which you measure
will in return be measured out to you.”

Daily Reading & Meditation   Sunday (February 24): Do good to those who hate you

Scripture: Luke 6:27-38   

27 “But I say to you that hear, Love your enemies, do good to those who hate you, 28 bless those who curse you, pray for those who abuse you. 29 To him who strikes you on the cheek, offer the other also; and from him who takes away your coat do not withhold even your shirt. 30 Give to every one who begs from you; and of him who takes away your goods do not ask them again. 31 And as you wish that men would do to you, do so to them. 32 “If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. 33 And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. 34 And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. 35 But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most  High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. 36 Be merciful, even as your Father is merciful. 37 “Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; 38 give, and it will be given to you; good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back.”

Meditation: What makes Christians different and what makes Christianity distinct from any other religion? It is grace – treating others, not as they deserve, but as God wishes them to be treated – with loving-kindness and mercy. God is good to the unjust as well as the just. His love embraces saint and sinner alike. God seeks our highest good and teaches us to seek the greatest good of others, even those who hate and abuse us. Our love for others, even those who are ungrateful and selfish towards us, must be marked by the same kindness and mercy which God has shown to us. It is easier to show kindness and mercy when we can expect to benefit from doing so. How much harder when we can expect nothing in return.

Give and forgive – the two wings of prayer
Augustine of Hippo (354-430 AD) describes Jesus double precept to give and forgive as two essential wings of prayer:

“Forgive and you will be forgiven. Give, and it will be given you. These are the two wings of prayer on which it flies to God. Pardon the offender what has been committed, and give to the person in need” (Sermon 205.3). “Let us graciously and fervently perform these two types of almsgiving, that is, giving and forgiving, for we in turn pray the Lord to give us things and not to repay our evil deeds” (Sermon 206.2).

Bless and do not curse
Our prayer for those who do us ill both breaks the power of revenge and releases the power of love to do good in the face of evil. How can we possibly love those who cause us harm or ill-will? With God all things are possible. He gives power and grace to those who believe in and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the cross of Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love and grace has power to heal and to save from destruction. That is why Paul the Apostle tells those who know the love and mercy of Jesus Christ to “bless and not curse.. nor take revenge.. and to overcome evil with good” (Romans 12:14,17,21). Do you know the power of God’s love, mercy, and righteousness (moral goodness) for overcoming evil with good?

“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me with your Holy Spirit and set my heart free with your merciful love that nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, nor make me bitter towards anyone.”

Psalm 103:1-4,8-9,11-12

1 Bless the LORD, O my soul; and all that is within me, bless his holy name!
2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits,
3 who forgives all your iniquity, who heals all your diseases,
4 who redeems your life from the Pit, who crowns you with mercy and compassion,
8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy.
9 He will not always chide, nor will he keep his anger for ever.
11 For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him;
12 as far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us.

Daily Quote from the early church fathersThe virtue of charity, by Ambrose of Milan, 339-397 A.D.

“Love is commanded when it is said, ‘Love your enemies’” so that the saying which was uttered already before the church may be fulfilled: ‘Set in order love in me’ (Song of Solomon 2:4). For love is set in order when the precepts of love are formed. See how it began from the heights and cast the law underneath the backs of the Gospel’s blessing. The law commands the revenge of punishment (see Exodus 21:23-36). The gospel bestows love for hostility, benevolence for hatred, prayer for curses, help for the persecuted, patience for the hungry and grace of reward. How much more perfect the athlete who does not feel injury!”  (excerpt from EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 5.73)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *