Khóa Thừa Tác Viên Thánh Thể và Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa

KHOÁ THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ VÀ THỪA TÁC VIÊN CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 

Thừa Tác Vụ Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa là hai Thừa Tác Vụ thánh thiện và quan trọng trong sinh hoạt Phụng Vụ và Mục Vụ tại các Cộng Đoàn Công Giáo.

 

Quý anh chị em phục vụ các Thừa Tác Vụ này cần được hướng dẫn và học hỏi kỹ lưỡng trước khi phục vụ. Do đó, để đáp ứng nhu cầu Mục Vụ quan trọng này, Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (De Paul Evangelization Center) có tổ chức khóa Tĩnh Huấn cho những anh chị em muốn phục vụ Cộng Đoàn qua Sứ Vụ “Thừa Tác Vụ Thánh Thể” cũng như “Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa”

 

Các khóa này sẽ do Linh Mục Nguyễn Ngọc Hoàn hướng dẫn.

Xin quý vị ghi danh tham dự khóa học với văn phòng của Trung Tâm qua điện thoại số:

(323) 721- 6060. Hoặc liên lạc trực tiếp với Linh Mục Nguyễn Ngọc Hoàn, CM: (714) 315-3596

Thời gian khóa học:

  • 8:00 sáng thứ Bảy: Ghi Danh
  • 9:00 sáng bắt đầu khóa học tới 3 giờ chiều

Ngày 25 tháng 5 năm 2019 cho khóa “Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa”

Ngày 15 tháng 6 năm 2019 cho khóa “Thừa Tác VIên Thánh Thể”

  • Lệ phí: $30.00 (café sáng, ăn trưa, và giấy chứng nhận)
  • Địa chỉ: De Paul Evangelization Center: 420 Date St. Montebello, CA 90640
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *