Thành kính phân ưu đến Bà Đặng Hoàng Nga

PHÂN ƯU
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam –
Tổng Giáo Phận Los Angeles

Thành kính phân ưu đến Bà Đặng Hoàng Nga –
Chủ tịch Cộng đoàn Lòng Chúa Thường Xót,
trước sự ra đi của thân mẫu là:

Cụ Bà Maria Hồ Thị Nguyện

vào ngày 24 tháng 12, 2018 tại Nam California, đã cử hành thánh lễ an táng ngày 5 tháng 1, 2019.
Hưởng thọ 87 tuổi.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban thưởng ân phúc nước trời vĩnh cửu cho linh hồn Maria.
Xin sức mạnh và quyền năng Thần Linh Thiên Chúa đến với Bà Chủ tịch, ban ơn an ủi và nâng đỡ toàn thể tang quyến
trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt Cộng đồng thành kính phân ưu.

Ryan Bùi Thế Lữ                    Lm. Đaminh NguyễnAnh Tuấn
Chủ Tịch Cộng Đồng                                      Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *