Tân Quốc hội Hoa Kỳ hơn một phần ba là người Công giáo

(05/01/2019)- Đại hội lần thứ 116 đã được tổ chức vào phiên họp ngày 3 tháng 1, đưa gần 100 nhà lập pháp mới vào chức vụ, và với người Công giáo chiếm gần 30 phần trăm của lớp người mới của Quốc hội. Người Công giáo chiếm 28 trong số 96 thành viên mới của Quốc hội, gồm Thượng nghị sỹ mới được bầu Mike Braun (R-IN), người mới Công giáo duy nhất tại Thượng viện.

Tổng cộng, có 163 người Công giáo nằm trong Thượng viện hoặc Hạ viện, giảm năm người từ Đại hội 115, nhưng vẫn còn hơn 30% thuộc cơ quan lập pháp.

Theo số liệu từ Pew Research, phiên họp mới cho thấy sự kết thúc những gì của những trước đây thậm chí gần như chia rẽ giữa những thành viên Công giáo trong Hạ viện, với 86 đảng viên Dân chủ Công giáo hiện đang phục vụ cùng với 55 đảng viên Cộng hòa.

Một người Công giáo đáng chú ý trong Quốc hội là Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), người hiện đại diện cho Quận Quốc hội thứ 14 của New York, bao gồm một phần của khu vực Bronx và Queens. Tháng 11 này, Ocasio-Cortez trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được bầu vào Quốc hội ở tuổi 29…

Giáo dục Công giáo cũng đóng một vai trò trong việc định hình nhiều thành viên của Quốc hội mới. Theo Hiệp hội Cao đẳng và Đại học Dòng Tên, một trong số 10 thành viên của Quốc hội tốt nghiệp từ một tổ chức từ thiện Dòng Tên, bao gồm 12 Thượng nghị sỹ và 43 thành viên của Hạ viện.

Trong số 12 thượng nghị sỹ Dòng Tên có cựu sinh viên hiện đang ở Quốc hội, Đại học Georgetown có số lượng sinh viên tốt nghiệp cao nhất với 28. Đại học Boston và Đại học Fordham, mỗi trường có sáu cựu sinh viên phục vụ trên Đồi Capitol. Đại hội lần thứ 116 cũng là một trong những đại hội đa dạng nhất về mặt tôn giáo trong lịch sử Hoa Kỳ, với hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hạ viện, đã chuyển sang thay đổi các quy tắc tố tụng để Ilhan Omar (D-Minn.) Có thể đội khăn trùm Hồi giáo trong phòng họp Quốc hội.

(Trích lược theo Jos Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *