Thành Kính Phân Ưu đến Nữ Tu Maria Phạm Thị Mến

PHÂN ƯU

 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam –

Tổng Giáo Phận Los Angeles

Thành kính phân ưu đến Nữ Tu Maria Phạm Thị Mến –  Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, trước sự ra đi của thân mẫu là:

 Bà Cố Anna Võ Thị Quý

 vào ngày 8 tháng 1, 2019 tại Alhambra, Nam California. Hưởng thọ 87 tuổi. Thánh lễ An Táng đã được cử hành ngày 26 tháng 1, 2019 tại Thánh đường St. Pius X.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban thưởng ân phúc nước trời vĩnh cửu cho linh hồn Anna. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban ơn bình an và nâng đỡ Mẹ Bề Trên cùng tang quyến và Nhà Dòng trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt Cộng đồng thành kính phân ưu.

    Ryan Bùi Thế Lữ          Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Chủ Tịch Cộng Đồng                              Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *