Các Giám Mục Hoa Kỳ tĩnh tâm tại Chicago

(01/01/2019)- Các Giám Mục trên toàn cõi Hoa Kỳ đã bắt đầu năm mới 2019 với một tuần tĩnh tâm tại chủng viện Mundelein ở Chicago từ ngày 2 đến ngày 8 tháng Giêng. Vị giảng thuyết trong dịp này là cha Raniero Cantalamessa, Giảng Thuyết Viên Phủ Giáo Hoàng.

Chủ đề của tuần tĩnh tâm này là “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3:14).

Tuần tĩnh tâm này là sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô muốn các Giám Mục Hoa Kỳ tạm dừng mọi việc để cầu nguyện trong khi Giáo Hội tìm cách đáp lại các dấu chỉ của thời đại.

Theo chương trình, tuần tĩnh tâm sẽ nhấn mạnh đến việc suy tư trong yên lặng, bao gồm cả việc yên lặng trong khi dùng bữa và thời gian cầu nguyện lặng lẽ trước Thánh Thể của cá nhân và các nhóm. Bên cạnh đó, còn có các thánh lễ, chầu Thánh Thể và xưng tội. Các Giám Mục được yêu cầu tắt hết điện thoại và không đảm nhận bất cứ công việc nào khác thuộc trách nhiệm của các ngài trong suốt thời gian tĩnh tâm…n

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News) thanhlinh.net)linh.net/node/125054

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *