Thượng đỉnh giải quyết khủng hoảng lạm dụng tình dục: ủy ban tổ chức đã được công bố

(23/11/2018)- Còn hơn 2 tháng nữa mới tới cuộc họp thượng đỉnh các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới bàn về việc giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, nhưng nhân cơ hội Tòa Thánh công bố danh sách ban tổ chức cuộc họp, báo chí Công Giáo nhộn nhịp hẳn lên trong việc đưa tin và bình luận về nó. Elise Harris của tờ Crux cho hay Đức Phanxicô đã yêu cầu Đức Hồng Y Blase Cupuch giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng tình dục.

Thực vậy, vị Hồng Y của Chicago trên đứng đầu danh sách gồm các nạn nhân bị lạm dụng, các người trung thành và những vị “có nắm đấm nặng ký” (heavy-hitters) trong việc bảo vệ trẻ em như là các kiến trúc sư cho một trong những hội nghị quan trọng nhất thời giáo hoàng của Đức Phanxicô. Ban tổ chức trên còn gồm ba vị nữa là Đức Tổng Giám Mục Charles Scicluna của Malta, hiện là phó tổng thư ký của thánh bộ Giáo Lý Đức Tin và là người chủ chốt giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục ở Chile; Cha Dòng Tên Hans Zollner, thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Vị Thành Niên và đứng đầu Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em tại Giáo Hoàng Đại Học Gregorian; và Đức Hồng Y Oswald Gracias của Mumbai, vị cũng phục vụ trong hội đồng 9 Hồng Y của Đức Phanxicô. Ngoài 4 vị trên, Đức Phanxicô cũng đề cử Tiến Sĩ Gabriella Gambino, phó tổng thư ký thánh bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống và Tiến Sĩ Linda Ghisoni, phó tổng thư ký của phân bộ giáo dân của cùng thánh bộ này để lo công việc chuẩn bị.

Trong tuyên bố ngày 23 tháng 11, giám đốc báo chí của Tòa Thánh, Greg Burke, gọi hội nghị thượng đỉnh này là “vô tiền khoáng hậu” vì nó cho thấy việc bảo vệ trẻ em là “ưu tiên nền tảng” của Giáo Hội Công Giáo. Ông bảo Đức Phanxicô “muốn các nhà lãnh đạo Giáo Hội hiểu đầy đủ tác động tàn hại của việc giáo sĩ lạm dụng tình dục đối với các nạn nhân”. Đức Hồng Y Cupich thì cho rằng cuộc họp cũng là một bằng chứng cho thấy Đức Phanxicô không coi việc giáo sĩ lạm dụng tình dục là “một vấn đề chỉ của Hoa Kỳ hay Tây Phương”, mà là một vấn đề có ảnh hưởng tới toàn bộ Giáo Hội hoàn cầu.

Trong khi ấy, tuy không ở trong ban tổ chức, Đức Hồng Y Sean O’Malley, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Vị Thành Niên, nói ngài sẽ tham dự và ủy ban của ngài sẽ phục vụ “như một nguồn tài nguyên cho ban tổ chức”

            (Trích lược theo Vũ Văn An, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *