Lịch Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
ĐỨC MẸ LA VANG Winnetka Ngày 3 tháng 12 Từ 7:00pm Lm. Giuse Nguyễn Thuấn Ngày 5 tháng 12 Từ 7:00pm
THÁNH PHÊRÔ – S.F.S. Santa Fe Springs Ngày 7 tháng 12 Từ 7:00pm Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ  
TU VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ Long Beach Ngày 7 tháng 12: 6pm- 9pm Ngày 8 tháng 12: 9am – 3pm Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT Trong thời gian tĩnh tâm
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT San Gabriel   Ngày 8 tháng 12 Từ 4:30pm – 6:30pm Lm. Paul Hoàng Thành Đức, DCCT Ngày 21 tháng 12: Từ 7:00pm – 9:30pm
AN PHONG Altadena Ngày 9 tháng 12 Từ 9:30am – 4:00pm Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, DCCT Ngày 9 tháng 12: 1:30pm – 2:30pm
ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU El Monte Ngày 9 tháng 12 Từ 12:00 trưa Lm. Antôn Phạm Sĩ Hanh Ngày 21 tháng 12 Từ 7:00pm
THÁNH PHÊRÔ Torrance Ngày 12 tháng 12 Từ 7:00pm Lm Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh Ngày 13 tháng 12 Từ 7:00pm
THÁNH TÂM North Hills Ngáy 14 tháng 12 Lúc 8:00pm Lm. Francis Phan Khánh Dư Ngày 13 tháng 12 lúc 7:00pm (cùng Giáo xứ) Ngày 17 tháng 12 lúc 8:00p
MARIA NỮ VƯƠNG Gardena Ngày 20 tháng 12: Từ 6:30pm – 9:30pm Ngày 20 tháng 12: Từ 6:30pm – 9:30pm
PHỤC SINH San Gabriel Ngày 20 và 21 tháng 12 7:00pm – 9:30pm Lm Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh

Ngày 14 tháng 12: từ 7pm Ngày 19 tháng 12: từ 7:30p

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 14 tháng 12

Từ 7:30pm

Lm. Gioan Vũ Thanh Sang, C.Ss.R

Ngày 19 tháng 12

Từ 7:00pm (Việt, Anh, Tây Ban Nha)

       

THÁNH GIUSE

West Covina

Ngày 16 tháng 12

Từ 1:00pm – 3:00pm

Ngày 13 tháng 12

Từ 7:00pm

       
       
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *