Lễ Rạng Đông – Mừng Chúa Giáng Sinh – 25 Tháng 12

Joseph
by

Lễ Rạng Đông   BÀI ĐỌC I:  Is 62, 11-12 “Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến”. 

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Chúa cứu chuộc, người ta sẽ gọi họ là dân thánh. Còn ngươi, ngươi sẽ được gọi là thành quý chuộng, thành không bị bỏ rơi.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 96, 1 và 6. 11-12

Đáp:  Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.     – Đáp.

2) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người!     – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II:  Tt  3, 4-7

“Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Khi Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta,  đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta, bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Đấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA:   Lc 2, 14

Alleluia, alleluia! – Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Lc 2, 15-20

“Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra  mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria,  Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa  về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.  Đó là lời Chúa.

 

________________________________

The Nativity of the Lord (Christmas)
Mass at Dawn
Lectionary: 15

Reading 1 Is 62:11-12

See, the LORD proclaims
to the ends of the earth:
say to daughter Zion,
your savior comes!
Here is his reward with him,
his recompense before him.
They shall be called the holy people,
the redeemed of the LORD,
and you shall be called “Frequented,”
a city that is not forsaken.

Responsorial Psalm Ps 97:1, 6, 11-12

R. A light will shine on us this day: the Lord is born for us.
The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many isles be glad.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glory.
R. A light will shine on us this day: the Lord is born for us.
Light dawns for the just;
and gladness, for the upright of heart.
Be glad in the LORD, you just,
and give thanks to his holy name.
R. A light will shine on us this day: the Lord is born for us.

Reading 2 Ti 3:4-7

Beloved:
When the kindness and generous love
of God our savior appeared,
not because of any righteous deeds we had done
but because of his mercy,
He saved us through the bath of rebirth
and renewal by the Holy Spirit,
whom he richly poured out on us
through Jesus Christ our savior,
so that we might be justified by his grace
and become heirs in hope of eternal life.

Alleluia Lk 2:14

R. Alleluia, alleluia.
Glory to God in the highest,
and on earth peace to those
on whom his favor rests.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 2:15-20

When the angels went away from them to heaven,
the shepherds said to one another,
“Let us go, then, to Bethlehem
to see this thing that has taken place,
which the Lord has made known to us.”
So they went in haste and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *