Lễ Đêm -Chúa Giáng Sinh – 24 Tháng 12

Joseph
by

Lễ Nửa Đêm BÀI ĐỌC I:  Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6)

“Chúa ban Con của Người cho chúng ta”.  Trích sách Tiên tri Isaia.

Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. ĐBởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.

Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã được ban tặng chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít, và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.  Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA:  Tv 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13

Đáp:  Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11).

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.     – Đáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.     – Đáp.

3) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở.     – Đáp.

4)  Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành.     – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II:  Tt  2, 11-14

“Ân sủng của Chúa đã đến với mọi người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.  Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA:  Lc 2, 10-11

Alleluia, alleluia! – Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm nay Đấng Cứu Thế, là Chúa Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Lc 2, 1-14

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Đó là lời Chúa.

 

The Nativity of the Lord (Christmas)
Mass at Midnight
Lectionary: 14

Reading 1 Is 9:1-6

The people who walked in darkness
have seen a great light;
upon those who dwelt in the land of gloom
a light has shone.
You have brought them abundant joy
and great rejoicing,
as they rejoice before you as at the harvest,
as people make merry when dividing spoils.
For the yoke that burdened them,
the pole on their shoulder,
and the rod of their taskmaster
you have smashed, as on the day of Midian.
For every boot that tramped in battle,
every cloak rolled in blood,
will be burned as fuel for flames.
For a child is born to us, a son is given us;
upon his shoulder dominion rests.
They name him Wonder-Counselor, God-Hero,
Father-Forever, Prince of Peace.
His dominion is vast
and forever peaceful,
from David’s throne, and over his kingdom,
which he confirms and sustains
by judgment and justice,
both now and forever.
The zeal of the LORD of hosts will do this!

Responsorial Psalm Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13

R. (Lk 2:11) Today is born our Savior, Christ the Lord.
Sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all you lands.
Sing to the LORD; bless his name.
R. Today is born our Savior, Christ the Lord.
Announce his salvation, day after day.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
R. Today is born our Savior, Christ the Lord.
Let the heavens be glad and the earth rejoice;
let the sea and what fills it resound;
let the plains be joyful and all that is in them!
Then shall all the trees of the forest exult.
R. Today is born our Savior, Christ the Lord.
They shall exult before the LORD, for he comes;
for he comes to rule the earth.
He shall rule the world with justice
and the peoples with his constancy.
R. Today is born our Savior, Christ the Lord.

reading 2 Ti 2:11-14

Beloved:
The grace of God has appeared, saving all
and training us to reject godless ways and worldly desires
and to live temperately, justly, and devoutly in this age,
as we await the blessed hope,
the appearance of the glory of our great God
and savior Jesus Christ,
who gave himself for us to deliver us from all lawlessness
and to cleanse for himself a people as his own,
eager to do what is good.

Alleluia Lk 2:10-11

R. Alleluia, alleluia.
I proclaim to you good news of great joy:
today a Savior is born for us,
Christ the Lord.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 2:1-14

In those days a decree went out from Caesar Augustus
that the whole world should be enrolled.
This was the first enrollment,
when Quirinius was governor of Syria.
So all went to be enrolled, each to his own town.
And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth
to Judea, to the city of David that is called Bethlehem,
because he was of the house and family of David,
to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child.
While they were there,
the time came for her to have her child,
and she gave birth to her firstborn son.
She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger,
because there was no room for them in the inn.

Now there were shepherds in that region living in the fields
and keeping the night watch over their flock.
The angel of the Lord appeared to them
and the glory of the Lord shone around them,
and they were struck with great fear.
The angel said to them,
“Do not be afraid;
for behold, I proclaim to you good news of great joy
that will be for all the people.
For today in the city of David
a savior has been born for you who is Christ and Lord.
And this will be a sign for you:
you will find an infant wrapped in swaddling clothes
and lying in a manger.”
And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel,
praising God and saying:
“Glory to God in the highest
and on earth peace to those on whom his favor rests.”

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con đường khôn ngoan. – Alleluia.
Phúc Âm:    Lc 1, 67-79

“Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Ðó là lời Chúa.

 

Thursday of the Fourth Week of Advent
Lectionary: 200

Reading 1 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

When King David was settled in his palace,
and the LORD had given him rest from his enemies on every side,
he said to Nathan the prophet,
“Here I am living in a house of cedar,
while the ark of God dwells in a tent!”
Nathan answered the king,
“Go, do whatever you have in mind,
for the LORD is with you.”
But that night the LORD spoke to Nathan and said:
“Go, tell my servant David, ‘Thus says the LORD:
Should you build me a house to dwell in?“‘It was I who took you from the pasture
and from the care of the flock
to be commander of my people Israel.
I have been with you wherever you went,
and I have destroyed all your enemies before you.
And I will make you famous like the great ones of the earth.
I will fix a place for my people Israel;
I will plant them so that they may dwell in their place
without further disturbance.
Neither shall the wicked continue to afflict them as they did of old,
since the time I first appointed judges over my people Israel.
I will give you rest from all your enemies.
The LORD also reveals to you
that he will establish a house for you.
And when your time comes and you rest with your ancestors,
I will raise up your heir after you, sprung from your loins,
and I will make his Kingdom firm.
I will be a father to him,
and he shall be a son to me.
Your house and your Kingdom shall endure forever before me;
your throne shall stand firm forever.’”

Responsorial Psalm PS 89:2-3, 4-5, 27 and 29

R. (2) For ever I will sing the goodness of the Lord.
The favors of the LORD I will sing forever;
through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness.
For you have said, “My kindness is established forever”;
in heaven you have confirmed your faithfulness.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
“I have made a covenant with my chosen one,
I have sworn to David my servant:
Forever will I confirm your posterity
and establish your throne for all generations.”
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
“He shall say of me, ‘You are my father,
my God, the rock, my savior.’
Forever I will maintain my kindness toward him,
and my covenant with him stands firm.”
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
O Radiant Dawn,
splendor of eternal light, sun of justice:
come and shine on those who dwell in darkness and in the shadow of death.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 1:67-79

Zechariah his father, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying:

“Blessed be the Lord, the God of Israel;
for he has come to his people and set them free.
He has raised up for us a mighty Savior,
born of the house of his servant David.
Through his prophets he promised of old
that he would save us from our enemies,
from the hands of all who hate us.
He promised to show mercy to our fathers
and to remember his holy covenant.
This was the oath he swore to our father Abraham:
to set us free from the hand of our enemies,
free to worship him without fear,
holy and righteous in his sight
all the days of our life.
You, my child, shall be called the prophet of the Most High,
for you will go before the Lord to prepare his way,
to give his people knowledge of salvation
by the forgiveness of their sins.
In the tender compassion of our God
the dawn from on high shall break upon us,
to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death,
and to guide our feet into the way of peace.”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *