Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng Năm C

Hỏi: Nghi thức “Hiệp lễ” gồm những gì ?

Thưa: Nghi thức Hiệp lễ gồm : kinh Lạy Cha, kinh xin bình an, cử chỉ chúc bình an, hiệp lễ và lời nguyện hiệp lễ.

 

Hỏi: Kinh “Xin bình an” nhắc chúng ta điều gì ?

Thưa: Linh mục đọc kinh này nhắc chúng ta nhớ rằng bình an là ơn của Chúa, là ơn mà chúng ta phải luôn luôn xin Ngài bằng tâm tình tin tưởng cậy trông.

 

Hỏi: Cử chỉ chúc bình an diễn tả điều gì ?

Thưa: Cử chỉ chúc bình an là dấu chỉ qua đó Hội Thánh cầu xin ơn bình an và hiệp nhất cho chính mình, cho toàn thể nhân loại. Khi chúc bình an, các tín hữu tỏ bày cho nhau sự hiệp thông trong Hội Thánh và lòng yêu thương nhau, trước khi thông hiệp bí tích Thánh Thể (QCTQ/SLR 82).

 (Theo giaophannhatrang.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *