Biết Sao Nói Vậy – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Dec. 16 – Năm C

Joseph
by
Biết Sao Nói Vậy  (Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Long) – Người có học thức sâu thường là những người tự coi mình là tầm thường, không biết nhiều. Trái lại, những kẻ tự cao thường hay cho mình là biết nhưng thật sự họ không biết hay biết rất ít. Trong các danh ngôn của Khổng Tử, có câu “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.” Chắc chắn không ít thì nhiều trong đời chúng ta cũng có lần gặp những người thường hay tự thổi phồng mình là biết nhưng đi sâu vào đề tài thì hóa ra họ chẳng biết ngoài việc đoán mò với câu kết luận “Tôi cũng nghe vậy.” Có người ngồi kể chuyện đi du lịch một cách rất say xưa y như thật, nhưng khi hỏi bạn có đi đến đó chưa thì lại trả lời nghe người ta nói hay xem truyền hình.

Chẳng ai cười mình vì mình không biết, nhưng tự mình hạ thấp mình khi nghĩ là mình biết. Thánh Gioan là hiện thân của sự khôn ngoan khi ngài biết mình và biết Chúa Giêsu mặc dù Chúa đến sau ngài: “Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người.” Nếu Thiên Chúa là đấng toàn năng mà Ngài còn khiêm cung hạ mình xuống thế để làm người như chúng ta và thánh Gioan Tiền hô khiêm cung hạ mình xuống trước Ngôi Hai, thì chúng ta tự rút ra được bài học nào để áp dụng vào đời sống thường ngày? Thái độ khiêm cung trong cuộc sống luôn là điều đáng yêu nhưng lại rất khó thi hành. Ai sống khiêm cung không chỉ cảm nghiệm được điều Chúa Giêsu và thánh Gioan đã làm mà người đó còn là sự hiện thân cho nhân đức giữa đời. Nói tóm lại, chẳng ai cười mình vì mình không biết, nhưng tự mình hạ thấp mình khi không biết mình đang nói gì.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống và mặc lấy thái độ khiêm cung mỗi ngày với mọi người. Xin giúp chúng con biết bỏ bớt đi những gì về mình mà chỉ tập trung duy nhất về Ngài mà thôi. Amen.

AHallelulaChorus:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *