Tình yêu dành cho Chúa và Tha nhân là hai mặt của một đồng xu

(04/11/2018)- Trong giờ kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày Chúa Nhật 4/11/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ suy của Ngài về Tin Mừng Phúc âm theo Thánh Marcô của Chúa Nhật hôm nay khi một thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu “Điều luật nào quan yếu nhất trong tất cả các lề luật?”

Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu đã trả lời bằng lời truyền thống của dân Do Thái: “Hỡi người Israel hãy lắng nghe, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất”. Và hai điều răn song đôi với nhau: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn và với tất cả tâm trí của các ngươi và hãy yêu thương tha nhân như chính mình.”

Phục vụ, tha thứ và tu đức

Bằng cách dẫn giải này, Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên: “Chúa Giêsu đã liên kết hai giới răn này nên một, không thể tách rời; và trên thực tế chúng còn hỗ tương cho nhau. Chúng là hai mặt của một đồng xu duy nhất: tạo lên sức mạnh cho người tin Chúa! Yêu mến Thiên Chúa là sống bởi Ngài, cho Ngài, và vì Ngài và vì những hoạt động của Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục “để kín múc sinh lực hằng ngày hầu có thể phục vụ tha nhân, tha thứ cho nhau không giới hạn và vun góp các mối quan hệ hiệp thông huynh đệ thì chúng ta cần hiệp nhất với Chúa.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu ra lời trong sách Phúc âm rằng “Chúng ta không bận tâm tự hỏi cận nhân là ai…” vì chúng ta “không chọn lựa tha nhân, nhưng chúng ta nhìn tha nhân bằng một trái tim yêu thương.”

(trích lược theo Thanh Quảng, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *