Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Ngày 11 tháng 11 năm 2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

            Địa điểm: GX. OUR LADY OF LORETTO: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

                        Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 11 tháng 11 năm 2018

Liên lạc:  Ông PCT. Ngoại vụ Ngô Thành Nam. Điện thoại: 626-960-8283

Xin kính mời Qúy Chức bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp đông đủ. Đây là phiên họp nhằm đúc kết việc chuẩn bị Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, chuẩn bị cho buổi tiệc Tất Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, và gặp gỡ tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ Cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2021. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Los Angeles, ngày 21 tháng 10 năm 2018

                                                Trân trọng kính mời,                                            Hiệp thỉnh:

                                              Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.                       Cha Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

                                                Chủ Tịch Cộng Đồng                                    Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *