Một vài ý chủ đạo trong văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục

(31/10/2018)- Văn kiện Thượng Hội đồng Giám mục gồm có những gì? Tài liệu trình này bày những kết luận của các ý kiến được chia sẻ trong ba tuần giữa 267 giám mục và các linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Có 167 điểm đã được bình chọn và được chấp thuận bởi đa số hai phần ba. Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì gần như không thể tạo ra một văn bản được mọi người chấp thuận.

gần như không thể tạo ra một văn bản được mọi người chấp thuận. Để chuẩn bị các điểm, các giám mục tụ tập với những người trẻ ở cả hai quốc gia của họ và ở Roma. Tại hội đồng, họ cũng lắng nghe những câu chuyện và câu hỏi của khoảng 35 người trẻ, tất cả đều có nền tảng rất khác nhau.

Đức Thánh Cha Phanxicô

“Giờ đây Chúa Thánh Thần ban cho tất cả mọi người tài liệu này, và cũng cho tôi. Đó là suy niệm về những gì Người muốn nói với chúng ta. Cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người.” Xuyên suốt tài liệu là câu chuyện Tin Mừng của các tông đồ trên đường đến Emmaus. Tài liệu này đề xuất các vấn đề cụ thể nhằm giúp những người trẻ.

Văn kiện đề cập những vấn đề gì?

Tài liệu này nhắc lại rằng “bất kỳ sự thống trị hay phân biệt đối xử nào dựa trên giới tính đều xúc phạm nhân phẩm.” Đây là những vấn đề được đưa ra bởi nhiều tham dự viên và cũng bởi nhiều giám mục.

Sr. Sally Hodgdon, Phó Chủ tịch, Tổng Bề trên Liên hiệp Quốc tế: “Tôi có nghĩ rằng tôi có một tác động không? Có. Tôi có nêu ra những vấn đề khi nó liên quan đến sự tham gia của giáo dân vào Giáo Hội không, kể cả phụ nữ? Có. Tôi có nói điều gì đó khi có lo ngại về ngôn ngữ quá nam tính không? Có. Nhưng một số người nam cũng vậy.”

Văn kiện bàn về sự lạm dụng gì?

Văn kiện lên án lạm dụng và yêu cầu Giáo Hội công nhận và hành động chống lại bất kỳ sự lạm dụng nào. Nó bao gồm sự lạm dụng về mọi hình thức, quyền lực, kinh tế, lương tâm hay tình dục. Đức Ông Anthony Fisher, Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi: “Tôi muốn nói với những người trẻ: nếu chúng ta là một Giáo Hội đã làm các bạn thất vọng, tôi xin lỗi vì điều đó. Đừng từ bỏ Đức Kitô bởi vì một số người trong chúng tôi đã làm bạn thất vọng. Có rất nhiều điều nữa đối với Đức Kitô và nhiều hơn đối với Giáo Hội.”

Văn kiện bàn về ơn gọi?

Ơn gọi là một trong những đề tài chính của hội nghị và được đề cập thường xuyên trong tài liệu cuối cùng. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila: “Những lời giáo huấn rất tốt, nhưng những gì thực sự ảnh hưởng đến một người trẻ như tôi hầu làm cho nhận thức này rằng cuộc sống của tôi sẽ phục vụ Giáo Hội, không đơn thuần là giảng dạy, nó không chỉ là một ý tưởng. Nhưng trải nghiệm tuyệt vời của việc gặp gỡ những người đã cống hiến hoặc thậm chí ‘lãng phí’ cuộc sống của họ cho Chúa Giêsu. Và trái tim tôi đã thực sự đã bị đánh động.”…

(Trích lược theo Jos. Tú nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *