Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên Năm B

Hỏi: Việc phục vụ Bàn Thờ phát xuất từ đâu ?

Đáp: Mỗi tín hữu đều có bổn phận phục vụ cộng đoàn. Vì vậy việc phục vụ của chú giúp lễ phát xuất từ ơn gọi của bí tích rửa tội.

 

Hỏi: Áo trắng dài của lễ sinh nói lên điều gì?

Đáp: Thường các lễ sinh mặc áo trắng dài để nhắc em nhớ đến chiếc áo ngày chịu phép rửa tội và em phải giữ tâm hồn sạch tội để xứng đáng phục vụ bàn thờ.

 (Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *