ĐGH Phanxicô: cuộc đời không phải là thời gian để sở hữu, mà là thời gian để yêu thương

 (08/11/2018)- Bài giáo lý hàng tuần kỳ này Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu với một nụ cười dành cho những em bé. chúng đã tham gia cùng với Đức Thánh Cha trên chiếc pope-mobile để đi quanh với ngài trong Công trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung bài giáo lý của mình vào điều răn thứ bảy, “Chớ lấy của người.” Ngài giải thích rằng điều răn này hầu nhằm đáp lại sự them khát sở hữu quá mức.

Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Nhiều lần chúng ta đã nghe dân Chúa nói: ma quỷ đi vào trong túi của chúng ta. Trước nhất là tiền tài, yêu tiền, mong muốn sở hữu. Sau đó, đến tính tự cao tự đại: ‘Ồ, tôi giàu có, tôi có thể tự hào về nó.’ Cuối cùng, tự hào và ngạo mạn. Đây là cách mà quỷ dữ chi phối chúng ta.  Cửa trước là đi vào túi.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng tài sản của người khác. Ngài còn lên án sự háo hức quá mức của một người chiếm hữu hữu để cuối cùng ăn cắp những thứ cần thiết căn bản của người khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Sự giàu có của thế giới hôm nay nằm trong tay của một số người; và những người nghèo, thực sự, cảnh cùng cực và đau khổ của nhiều người, nằm trong tay của đa số. Không ai là chủ hàng tuyệt đối. Anh ta là quản trị viên hàng hóa.” Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở trách nhiệm lớn lao của những người giàu có trong việc phục vụ xã hội. Ngài kết luận bài giáo lý của mình bằng một thông điệp sâu sắc: cuộc đời không phải là thời gian để sở hữu, mà là thời gian để yêu thương.

(Theo Jos. Tú nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *