Danh Sách Các Cộng Đoàn Đóng Góp Đợt “Xin Tiền Lần 2” năm 2018

 

Danh Sách Các Cộng Đoàn Đóng Góp Đợt “Xin Tiền Lần 2” năm 2018

Mục đích: Đức TGM Gomez cho phép quyên góp để tổ chức lễ Bổn Mạng và đóng góp quỹ sinh hoạt mục vụ của cộng đồng

(Ban Thường Vụ sẽ tiếp tục cập nhật danh sách khi nhận được tiền)

 

Cộng Đoàn

Số Tiền ($)

Cộng Đoàn

Số Tiền ($)

Cộng Đoàn

Số Tiền ($)

AN PHONG

300

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

840

THÁNH TÂM

428

ĐỨC MẸ LA VANG

877

MARIA NỮ VƯƠNG

490

THÁNH LUCY

 

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

402

PHỤC SINH

463

THÁNH GIA THẤT

410

N.V. THIÊN THẦN

350

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

510

THÁNH PHÊRÔ–TORRANCE

953

THÁNH GIUSE

 

THÁNH PHÊRÔ – S.F.S.

448

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *