Photo Video: Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 11/18/2018

Joseph
by

PHOTO ALBUM LINKS (Click on each link to Album ) :

1. Photo Link Album Mừng Lễ CTTĐ/VN 11/18/2018 (by Quân Trần)

2. Photo Link Album Mừng Lễ CTTĐ/VN (by Trung Vũ)

3. Phần 1 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Diễn Nguyện và Đoàn Rước Ngoài Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

4. Phần 2 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Thánh Lễ Trong Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

5. The Feast of the Martyrs of Vietnam (photo by Brandon Phan)

 

Video Liturgical Dance Vietnamese Martyrs 2018 “Dấu Ấn Tình Yêu”

Video Diễn Nguyện Thánh Anê Lê Thị Thành Nov. 18, 2018

Video Đội Trống Thiên Ân – Diễn Nguyện thánh Anê Lê Thị Thành

Video Vietnamese Martyrs Mass – olacathedral Streamed live on Nov 18, 2018

Video at 555 W Temple St – Los Angeles, California
FaceBook of Cathedral of Lady of the Angeles (Enter Here)

 

 

VIDEO: Mừng Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Tại TGP Los Angeles Nov 19, 2017

 

VIDEO: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP-Los Angeles – 2010

 

 

Also a Video On FaceBook Martyrs (Vietnamese: Các Thánh Tử đạo Việt Nam) Nov 19, 2017

 

https://www.facebook.com/videos/

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *