Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên Năm B

Hỏi: Lời tung hô là những lời nào?

Đáp: Các lời tung hô trong thánh lễ gồm có :

– Amen : tiếng Do thái có nghĩa là tán đồng, “Vâng,
đúng thế…”.

– Alleluia : tiếng Do thái có nghĩa là “Chúc tụng Chúa”. Đây là lời tung hô bày tỏ niềm vui mừng và chiến thắng.

– Hosanna : tiếng Do thái tạm dịch là “Hoan hô”.

– Tạ ơn Chúa ; Lạy Chúa, vinh danh Chúa ; Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa : đây là những lời chúc tụng tạ ơn Chúa.

Những lời này có thể dưỡng nuôi tâm tình cầu nguyện trong tâm trí ta suốt ngày.

 

Hỏi: Những lời đối đáp là những lời gì ?

Đáp: Là những câu tín hữu đáp lại lời chào và lời cầu nguyện của vị chủ tế trong suốt buổi cử hành phụng vụ. Các lời đối đáp diễn tả những ước nguyện và tâm tình của cộng đoàn và mỗi tín hữu.

 

 (Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *