Thư Mời – Hát Về Ngài X: MUÔN LỜI TẠ ƠN

THƯ MỜI

HÁT VỀ NGÀI X: MUÔN LỜI TẠ ƠN

 

Hiệp với Giáo hội nhân kỷ niệm 30 năm phong thánh Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Ban Mục Vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Nữ tu, quý Chức, và cộng đồng Dân Chúa, tham dự buổi ca nguyện “Hát về Ngài kỳ X với chủ đề: Muôn lời tạ ơn”, được tổ chức từ 7:00PM – 9:00PM, Chúa nhật 16/9/2018,  tại hội trường cộng đoàn Phục Sinh, thuộc giáo xứ San Gabriel Mission: 418 S. Mission Dr., San Gabriel, CA 91776.

Buổi ca nguyện này sẽ do các ca đoàn trong TGP Los Angeles hiệp dâng lời ca để cùng tạ ơn những  hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho.

Sự hiện diện của  quý Cha, quý Thầy, quý Nữ tu, quý Chức, và cộng đồng Dân Chúa là một sự hiệp thông và là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Mục Vụ Thánh Nhạc, các ca đoàn trong TGP trên bước đường phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng qua Thánh ca Cầu nguyện.

Trân trọng kính mời

Los Angeles, ngày 1/9/2018

MVTN Hiệp thỉnh

Têrêsa Mai Như Thiên Hương                      Lm. Giuse Vũ Văn Dũng

Trưởng Ban                                   Tuyên Uý

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *