Thông Báo Kết Quả Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2018 – 2021

Thông Báo Kết Quả Bầu Cử Cộng Đồng
Nhiệm Kỳ 2018 – 2021

Kính thưa Cha Đại Diện Liên Lạc, quý Cha và toàn thể cộng đồng Dân Chúa

Như quý Cha và quý vị đã biết, nhiệm kỳ 2015 – 2018 của ông Chủ tịch và Ban Thường Vụ Cộng đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles sắp chấm dứt. Được sự ủy nhiệm của Cha Đại Diện Liên lạc và Ban Thường Vụ cộng đồng đương nhiệm, Ban Bầu Cử của chúng con đã được thành  lập với mục đích chọn ra vị chủ tịch xứng đáng đại diện cho cộng đồng chúng ta.

Chiếu theo tinh thần của Nội Quy, Ban Bầu Cử chúng con đã tiến hành những bước chuẩn bị và quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ gồm đại diện các cộng đoàn và ban ngành đoàn thể trong cộng đồng đã thực hiện việc bầu cử tìm vị tân chủ tịch cho nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Hôm nay, trong niềm hân hoan và tạ ơn Chúa, chúng con xin chính thức công bố kết quả của cuộc bầu cử:

Ông Ryan Bùi Thế Lữ

 

Là ứng viên duy nhất nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của Hội Đồng Mục Vụ

Trong thời gian tới, vị Chủ tịch Tân cử sẽ hội ý với Cha Đại Diện Liên Lạc để thành lập Ban Thường Vụ mới. Xin quý Cha và cộng đồng Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho vị Chủ tịch Tân cử và tất cả quý vị đang dấn thân phục vụ cộng đồng.

Thay mặt Ban Bầu Cử

Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *