Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101) – Kính ngày 6/10

Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101) – Kính ngày 6/10

Thánh Brunô chào đời năm 1030. Ngài là con một gia đình danh tiếng ở Cologne, và cũng là vị sáng lập dòng Chartreux. Sau khi chịu chức linh mục, ngài tiếp tục học và gặt hái được nhiều thành quả khả quan về triết học cũng như thần học. Ngài được những người đồng thời tặng khen những danh hiệu như: thầy của các thầy, nhà thần học nổi danh, văn sĩ lỗi lạc… Ngài cũng làm khoa trưởng một vài phân khoa đại học. Sau đó, ngài được triệu hồi về La Mã và liên tiếp giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Hội.

năm 1084, ngài lập dòng Chartreux. Ðặc điểm của luật dòng là cầu nguyện liên lỉ, soạn sách báo, làm việc chân tay và trau dồi trí thức. Năm 1088, ngài chào biệt anh em và lên đường về La Mã giữ chức vụ cố vấn cho Ðức Giáo Hoàng Urbanô II, là một trong những học trò của ngài.

(Theo nhóm truyền giáo Châu Kiên Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *