Phân Ưu – Ông Cố Gioan Trần Quang Thanh – Cụ Ông Giuse Vũ Văn Xứng

Phân Ưu

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles

Thành kính phân ưu đến:

Bà Cố và Linh mục Gioan Trần Công Nghị – cựu Đại Diện Liên Lạc, hiện là giám đốc Vietcatholic News, Phó Chủ tịch Miền Tây Nam Hoa Kỳ, trước sự ra đi của

Ông Cố Gioan Trần Quang Thanh

vào ngày 20 tháng 8, 2018 tại Nam California. Hưởng thọ 101 tuổi.

Cô Mai Như Thiên Hương – Trưởng Ban Mục Vụ Thánh Nhạc trước sự ra đi của nhạc phụ –

Cụ ông Giuse Vũ Văn Xứng

vào ngày 29 tháng 8, 2018 tại Philadelphia. Hưởng thọ 81 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban thưởng ân phúc nước trời vĩnh cửu cho linh hồn Gioan và Giuse. Xin sức mạnh và quyền năng Thần Linh Thiên Chúa đến với Bà Cố, cha Cựu Đại Diện Liên Lạc, gia đình anh chị Thiên Hương, ban ơn an ủi và nâng đỡ toàn thể tang quyến trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt cộng đồng thành kính phân ưu.

Ryan Bùi Thế Lữ          Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Tân Cử          Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *